Tillbaka

Dags för vårt IT-forum att ha möte

Vårt IT-forum har haft möte! Varannan månad har IT-forumet möte där vi går igenom allehanda IT-stöd för alla processer och rutiner i koncernen. Vi har medverkande från alla typer av verksamheter, och från alla geografier, för att kunna fånga upp de olika områdena på ett bra sätt, exempelvis inom projektstyrning, projektering, produktionsdokumentation, arbetsmiljö, personal- och ekonomisk administration med mera.

Att jobba med digitaliseringen och med IT-stöd är ett ständigt pågående arbete, och det tar tid, och måste få ta tid. Dels handlar det om att fundera över lämpliga lösningar, hur de fungerar ihop, hur användarvänliga de är och vad de kostar, dels handlar det om att välja en prioriteringsordning och bedöma mognadsgrad för en förändring.

IT-forumet har över tid varit med och föreslagit och testat lösningar inom lite olika områden. För ett par år sedan testade vi olika slags programstöd för digitala signeringar, något vi idag är flitiga användare av, och som var väldigt tacksamt att ha löst under pandemin. Vi har diskuterat och skapat externa projektportaler i egen regi och hur vi kan samverka i dokument med externa parter, till exempel i granskningsprocessen eller i åtgärdandet av besiktningsanmärkningar i besiktningsprocessen. Vi har lyft och diskuterat lösningar för att minska risken för cyberhot och underlätta återgång efter en eventuell attack. Vi har jobbat hårt med att utveckla kontroll och bevakning av aktörer i våra UE-kedjor och det arbetet pågår fortfarande.

Vi dryftar frågor med varandra och lyfter möjligheter vi har hittat och utmaningar vi behöver ta oss an. Ingen deltagare är en “IT-expert” utan vi är alla helt vanliga användare som försöker digitalisera vår vardag och jobba smartare. Det är såklart på gott och ont, men samtidigt kan vi alltid kontakta experter ifall vi behöver dem. Alla deltagare är dock vana användare av de olika systemen vi har och nyfikna på utvecklingen i största allmänhet, vilket är en förutsättning för en framdrift inom området.

– Det är väldigt bra att ha dessa möten, där vi kan dryfta IT inom allehanda områden och stämma av saker vi vill testa och utveckla. Vi vill alltid mer än vad vi hinner med, men tittar vi över tid har vi åstadkommit en hel del tack vare detta forums insatser och inspel, säger Carin Stoeckmann, som håller i IT-mötena.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...