Tillbaka

Idag lever vi i ett samhälle med mer komplexa och tuffare krav än någonsin som kräver att alla branscher får ställa om och implementera nya sätt att arbeta på, för att skapa bättre och smartare lösningar för en hållbar framtid. Tekniken driver utvecklingen framåt, och vi pratar ofta om digitalisering, automatisering och globalisering som tre faktorer som ständigt utvecklar byggbranschen framåt, som i sin tur bygger och underhåller samhället vi lever och frodas i. Produktutveckling faller självklart in under kategorin teknik, för utan den höga tekniska utvecklingen som har skett de senaste åren hade mycket av det vi gjort idag inte varit möjligt. Och det är sannerligen intressant att se vilka produkter som utvecklas och hur framtidens produkter kommer att se ut och fungera.

Ett av världens absolut största miljöhot är den globala uppvärmningen som leder till att temperaturen på jorden stiger, vilket påverkar klimatet globalt och behoven av att kyla ner våra fastigheter ökar. Kunskapen om konsekvenserna av växthuseffekten och utsläpp av växthusgaser har människan varit medveten om under en längre tid, och de senaste tio åren har man implementerat nya avtal och mål för att minska utsläppen av, till exempel, koldioxid för att minska klimatpåverkan. Parisavtalet och Agenda 2030 är, exempelvis, resultat av detta, där man med olika mål fokuserar på att utveckla ett hållbart samhälle med en minskad klimatpåverkan. Trots det arbetet vi lägger på att reducera utsläppen av växthusgaser är konsekvenserna av hur vi har levt sedan industrialiseringen redan i rullning. Det klimatet vi har idag påverkas, och kommer att påverkas i flera decennier framöver, och jorden kommer fortsätta bli varmare.

Det första patentet för en målarfärg med akrylbindemedel togs 1915 av Otto Röhm. Dock var det först under 1930-talet som akrylbindemedel för färg började bli kommersiellt tillgängliga, utvecklade för industri och byggmåleri. Målarfärg består i regel av bindemedel, pigment, lösningsmedel och tillsatsmedel, och målarfärgens uppgift är att härda, skydda, bevara och försköna till exempel en byggnad. Funktionen har varit den samma i 100 år, men nu har det kommit en målarfärg som kan vända upp och ner på allt.

I april månad lanserade forskare vid Purdue University i USA ”den vitaste färgen som någonsin har skapats” som ska kunna kyla ner såväl byggnader som hela planeten. Den vitaste färgen någonsin kan reflektera bort hela 98 % av solljuset, och genom att måla tak och fasader med färgen ska det bli svalare inomhus, vilket i sin tur även minskar behovet av luftkonditionering. Enligt forskarnas beräkningar så uppskattar de en kylande effekt på tio kilowatt, om färgen används på ett tak med en area på 93 kvadratmeter, vilket är mer kraftfullt än den luftkonditioneringen som används i de flesta husen.

Att använda vit färg på fasader och tak är ingen nyhet, det har använts länge och i takt med att den globala uppvärmningen ökar har användandet av vit färg även ökat i modern stadsutveckling. Den vita färgen som har funnits på marknaden fram tills nu har kunnat reflektera bort cirka 80–90% av solljuset, vilket har inneburit att den inte har kunnat kyla ner ytorna, utan bara hållit nere temperaturen, jämfört med hur varma byggnaderna skulle ha blivit om taket var till exempel målat i svart färg. Den nya färgen lyckas alltså inte bara reflektera bort solljus, utan den kyler ner byggnaden, vilket leder till mindre behov av luftkonditionering och det koldioxidutsläpp som produceras i den processen. Det är tre faktorer som skapar färgens kylningsprestanda, först användes bariumsulfat som pigment som, till skillnad från konventionellt titandioxidpigment, inte absorberar UV-ljus. För det andra användes en hög koncentration av pigment, och den tredje faktorn är att pigmentpartiklarna har olika storlek. Det ljuset som reflekteras bort beror på partiklarnas storlek, så genom att använda partiklar som är i olika storlekar reflekteras mer solljus bort från byggnaden. Forskarna på Purdue University i USA menar även att den vitaste färgen någonsin görs med ett vanligt akryllösningsmedel, och kan tillverkas som ”vanlig färg”, dessutom ligger den i samma prisklass. Färgen som beskrivs som lite vitare än snö ska heller inte innebära någon risk för att blända människan. Enligt forskarna som har tagit fram produkten reflekterar färgen solljuset diffust, så färgen uppfattas inte som särskilt stark, och är inte skadlig för det nakna ögat.

Forskarna på Purdue University i USA jobbar tillsammans med ett externt forskningsteam för att ta fram ett patent för färgen för att sedan sätta igång produktionen, så att färgen kan komma ut på marknaden. Förhoppningen är att den vita färgen ska finnas tillgänglig för allmänheten inom ett till två år. Hur färgen kommer att användas och vad marknaden kommer att tycka kan vi såklart inte veta idag, men fungerar den skulle den här typen av teknisk lösning spela en stor roll för att minska koldioxidutsläppen och ha en positiv global påverkan. Den som lever får se, men visst är det spännande vad ”den vitaste färgen någonsin” skulle kunna åstadkomma?

SENASTE INLÄGGET

2023-12-06

Teknologiska framsteg har alltid varit en motor ...

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...