Tillbaka

Agenda 2030 – det globala målet nr 12 – Att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Vi kommer i ett antal bloggar gå igenom vårt arbete inom Agenda 2030 och dess 17 globala mål. Låt oss börja med mål nr 12, vi kan som företag och medarbetare vara med och påverka detta mål i positiv riktning, och vi har tagit vissa beslut i den riktningen:

Enligt Årsredovisningslagen är vi skyldiga att rapportera hållbarhet enligt fem områden, men utanför Årsredovisningen väljer vi att ”hållbarhetsberätta” på ett mer informellt sätt, synligt på vår hemsida, där vi har en större frihet att berätta om allt det positiva vi gör.

Byggmästar´n i Skåne har ett integrerat certifierat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem, vilket hela tiden lotsar oss framåt i en ständig utveckling, bland annat med fokus på de miljöaspekter vi är med och påverkar, i både projekterings- och produktionsskeden, men också rent allmänt i vår vardag.

Vi kommer inte längre att handla in plastbestick/plastartiklar till konferenser/utbildningar/möten, och dessutom ska den plast som kommer till kontoren källsorteras.

Dryck till våra konferenser/utbildningar/möten kommer fortsättningsvis vara kranvatten, för att minska på onödiga förpackningar och transporter för andra former av drycker.

Mat som blir över från utbildningar/konferenser/möten slänger vi inte, utan fortsätter äta upp dagen därpå, och det kan också bli så att vi emellanåt skänker bort maten, och medarbetare får gärna ta överbliven mat med hem till sin familj! Matsvinn ska vi helt enkelt inte ha.

I möjligaste mån ska vi undvika kemikalier i projekten, men om de trots allt måste användas kontrollerar vi att de inte innehåller kemikalier som är farliga för hantverkarna eller miljön och att de är godkända enligt något av de olika byggmaterialbedömningssystemen (BASTA, Sunda Hus, Byggvarubedömningen).

Vi ser även till att kemikalierna är rätt förvarade och rätt hanterade, att avfallet hanteras säkert samt att överblivna kemikalier inte står kvar i onödan på byggena. Vid våra skydds- och miljöronder kontrolleras detta särskilt.

Vårt avfall på byggena källsorteras, antingen på plats, eller att vi köper den tjänsten. Vi återanvänder också material mellan våra projekt tack vare ett gott samarbete mellan produktionsledningen i organisationen. Det är vårt sätt att bidra till en cirkulär ekonomi. Det kan också vara så att våra kunder medverkar och påverkar val för en cirkulär ekonomi.

Vi engagerar oss också aktivt i att utveckla och förbättra offentliga upphandlingar, då en stor del av vår verksamhet bottnar i kundsegmentet inom offentlig förvaltning. Vi deltar ofta i sådana dialoger och vår VD sitter med i Upphandlingsmyndighetens insynsråd, där man bland annat lyfter hållbarhetsfrågorna och i hur man ska ge råd till den offentliga förvaltningen om detta.

 

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...