Tillbaka

Sedan många år tillbaka har vi i början på maj en extern KMA-revision (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) på Byggmästar´n i Skåne, där externa revisorer granskar oss utifrån vårt integrerade KMA-ledningssystem (kvalitet, miljö, arbetsmiljö, personal, affärsetik). Detta för att vi ska kunna fortsätta vara ISO-certifierade inom ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. I och med rådande Coronatider blev årets revision både lite annorlunda och delvis även förflyttad till hösten.

På grund av Corona och att man ska undvika fysiska möten valde vårt certifieringsorgan Qvalify att dela upp revisionen. Det övergripande KMA-arbetet på företaget reviderades idag den 5 maj, medan den mer operativa verksamheten kommer att revideras under hösten, när fysiska möten förhoppningsvis känns mer aktuella igen. Det innebar att vi som jobbar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö på företaget fick revideras digitalt via Teams.

Tidigt i morse samlades berörda inom KMA på vårt kontor i Helsingborg, totalt var vi sex personer. I och med att det var tre revisorer som skulle revidera oss under dagen, riggade vi upp tre stationer, i tre rum. Under dagen fick vi ”hoppa runt” från rum till rum och revideras via skärm. Vi pratade och delade dokument, på samma sätt som vid en fysisk revision.

Revisorerna granskade oss utifrån de tre ISO-standarderna och vad vi själva har valt att ha med i vår KMA-handbok. Även om det var annorlunda mot vad vi är vana vid gick den övergripande KMA-revisionen mycket bra. Vi fick ett fåtal mindre avvikelser att hantera, men framför allt fick vi mycket beröm och tips till några förbättringar och finjusteringar i systemet, vilket vi alltid tacksamt tar emot.

Byggmästar’n i Skåne har varit certifierade inom KMA sedan 2004. Detta är något vi är väldigt glada över i och med att de externa revisionerna ständigt tvingar oss att vi visar hur vi arbetar och vilka förbättringar vi implementerar. Detta hjälper oss att ständigt utvecklas och skapa rutiner i vardagen, samtidigt som det skapar en systematik i vårt utvecklingsarbete. Vår bedömning är också att ett integrerat och certifierat ledningssystem leder till en ökad lönsamhet, ökad trivsel bland medarbetarna och ökad kundnöjdhet.  Utan dessa certifieringar är vi helt övertygade om att vi inte hade varit där vi är idag, och inte heller gjort den omvärldsbevakning vi idag betraktar som naturlig.

Vi tror också att digitala revisioner även fortsättningsvis kan vara bra att ha med i en revision av företag, som ett komplement till fysiska revisioner. En god mix helt enkelt! Förutom att det är effektivt, kan det bidra till färre resor, minskad restid och lägre revisionskostnader, vilket kanske kan locka företag som idag inte är certifierade.

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...