Tillbaka

En mötesrik dag, en viktig dag!

För att driva Byggmästar’n i Skånes och Rehn Byggers utveckling framåt har vi sedan länge fyra utvecklingsmöten per år där syftet är att lyfta hur vi gör inom koncernen och hur vi jobbar för att bli ständigt bli bättre. Två av dessa möten är digitala, och två av dem är fysiska, men alltid att vi erbjuder alla att medverka digitalt.

Våra utvecklingsmöten hålls av vår Utvecklingsgrupp som består av VD, avdelningschefer, projektchefer, personalchefer, KMA-chefer, samt samordningsansvariga för våra forum för kalkyl/inköp, produktion/teknik samt IT. Detta är helt enkelt vår ledningsgrupp inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet, inklusive personalarbetet. Denna grupp har sedan i uppgift att på ett effektivt och direkt sätt kommunicera ut det som sägs under våra utvecklingsmöten till hela organisationen, men också att ta med in. De är länken in och ut i verksamheten på olika sätt.

Agendan på våra utvecklingsmöten innehåller ett antal fasta punkter som vi går igenom, bland annat IT och digitalisering, kundtillfredsställelse, feedback från kunder, lagar och krav samt andra verksamhets- och branschförändringar, omvärldsbevakning och trendspaning, olyckor och tillbud, samt förbättringsförslag, resursbehov och inköp. Dessa möten ger koncernen goda förutsättningar att fånga upp vad som händer och sker internt, men också externt, för att ständigt och alltid kunna jobba på med förbättringar och med utveckling.

På just det här mötet gick vi igenom våra erfarenheter och resultat från förra året för att lära oss av det, och hade också flera projektgenomgångar för erfarenhetsåterföring till övriga.

Efter lunch fortsatte vi med årets första MB-möte! MB står för medbestämmande och är ett möte där representanter från företagets ledning har en aktiv dialog med våra hantverkares utsedda MB-ledamöter, det vill säga fackligt förtroendevalda hantverkare. MB-gruppen har tre inbokade möten per år, men de medverkar även på skyddsombudsmötena och i hantverkarforumet.

Byggmästar´n i Skåne har haft en MB-grupp sedan 1990-talet och MB-mötena rullar på bra, med en agenda som står sig ganska bra än idag, men där frågorna möjligen förändras beroende på konjunktur och andra utmaningar vi möts av. På mötena går vi igenom företagets orderstock, orderingång, organisation, samt företagets mål av olika slag och följer upp dem på olika sätt. På just det här mötet gick vi igenom 2022 års resultat och 2023 års olika målsättningar, och vi pratade även ganska mycket om konjunkturen framåt.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...