Tillbaka

Ett Europa som samarbetar – viktigare än någonsin

Vi har alltid tyckt om och stått för ett globalt partnerskap. Välfärd skapas genom handel och samarbete över gränserna. Den svenska välfärden har utvecklats genom vår handel med vår omvärld, både med export och import. Det är tack vare den vi är där vi är idag. Välfärd och samarbete skapar en stabil grund för fred. Det är lätt att glömma hur och varför EU uppstod och de historiska milstolparna till dagens EU. Låt oss fräscha upp oss i den historien.

Efter andra världskriget skapades Europeiska Kol- och stålgemenskapen år 1951 (efter ett par års trevande med andra former), som ett slags fredsprojekt och denna gemenskap har sedan utvecklats över tid och kallas idag för Europeiska Unionen, EU. Sverige anslöt 1995 och vi får ta del av de fyra friheterna (fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital) som formades under senare delen av 1980-talet. År 2000 ansluter ytterligare 12 länder och ytterligare några länder ansluter efter det. Som Ni vet valde ju Storbritannien att lämna EU. Nu är vi 27 medlemsländer, men det finns ytterligare länder som ansöker om medlemskap. Det senaste nu är att Ukraina och Moldavien har godkänts som kandidatländer till EU.

Minns Ni förresten att EU tilldelades Nobels fredpris 2012? Motiveringen var “att ha bidragit till att förändra större delen av Europa, från en krigshärjad kontinent till en kontinent präglad av fred”. EU-länderna har inte krigat med varandra sedan dess. Sverige är ett alldeles för litet land för att kunna utvecklas utan en samverkan med andra länder, främst då med EU och inom Norden. Tillsammans blir vi starkare och tillsammans bygger vi ett ännu bättre välstånd!

Enligt Ekonomifakta exporterade vi 2021 till EU 875 miljarder kronor, som motsvarar 54 % av vår totala export. Norge är inte en del av EU, men dit exporterade vi mest under 2021, och Norge är en viktig del av det europeiska samarbetet alldeles oavsett. Exporten till Norge motsvarar 11 % av vår totala export. Även Efta-länderna är viktiga i det europeiska samarbetet, dit Norge hör.

Importen är också viktig att tala om, då vi även är beroende av en fungerande import till Sverige. Vi är beroende av en import för en fungerande byggindustri, och den svenska exporten behöver import för att kunna exportera. Importen är lite lurigare att få fram siffror på, men den indirekta och direkta importen från den inre marknaden är enligt Ekonomifakta cirka 80 %. Eftersom importstatistiken bygger på var varan senast förtullades, så är det viktigt att säga att importstatistiken visar på högre siffror för Europa än vad den kanske är, så en del av importen från Europa kommer egentligen även från andra delar av världen.

Vår handel med Europa är således både stor, viktig och betydelsefull, och den gör oss också beroende av varandra och svetsar oss samman, även vi även har spänningar oss emellan kring vissa frågor. Vi har haft och vi har gemensamma utmaningar som vi ska ta oss an tillsammans. Under pandemin tog vi fram gemensamma åtgärdspaket för att stötta länderna ur den krisen. Vi står också inför vår stora klimatomställning som alla måste bidra i, och att då kunna utveckla smarta tekniker, metoder och lösningar och skapa ekonomiska incitament tillsammans. Vi måste även tillsammans vara med och jobba för att uppnå den 17 globala målen som FN satt upp. Tillsammans kan vi arbeta för att mota bort arbetslivskriminalitet, utveckla möjligheterna till utbildning för alla, utrota fattigdom och skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Men här och nu, kan EU i allra högsta grad, vara med och vidta åtgärder för att försöka få det fruktansvärda kriget i Ukraina att upphöra. Vi kunde under våren se hur otroligt väl politikerna inom EU samarbetade och tog fram sanktionspaket på ett effektivt och enat sätt.

Som vi ser det skapar EU bättre möjligheter för oss som företag att kunna importera både varor och tjänster. EU skapar också möjligheter för oss att kunna vara med och bidra i arbetet framåt inom flera områden som skapar en bättre värld, även om det ofta kan svara svårt att se detta och då inte alla är lika dedikerade eller har samma förutsättningar för att kunna bidra. Arbetet framåt är paketerat inom olika områden och vi ska inte gå in på dem här, men till exempel Green Deal, Industristrategin, Fit for 55 osv.

För en del kan det vara svårt att se nyttan med EU och vi tar ofta upp byråkratin och vad EU kostar oss och vi skämtar om knäppa regler och svårigheten för andra att se våra svenska behov. Istället vore det bra om vi faktiskt stannade upp och ställde oss frågorna kring hur Europa hade sett ut utan ett EU. Vad hade det kostat oss i krig, i material, tjänster, utbildning, forskning och utveckling? Hade det kanske varit ännu mer krångligare än idag? Hur hade vår omvärld mått?

Svaret är troligen att vi hade haft det sämre. EU har skapat förutsättningar för fred och gör det än i dag, och EU skapar bättre förutsättningar för utveckling än om vi inte hade samarbetat. Ett europeiskt samarbete är viktigare än någonsin. Vi behöver tillsammans anta utmaningen med klimatomställningen och i ett fortsatt arbete i att skapa förutsättningar för välstånd och god ekonomi.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...