Tillbaka

Fossilfria mobilkranar på bygget?

Under flera århundranden har kranar varit ett viktigt hjälpmedel för byggen och har sedan dess moderniserats i takt med samhällets nya tekniker. Idag finns det olika former av kranar och många av mobilkranarna går på diesel eller på HVO som kan användas till drivmedel till vissa dieselmotorer. Nu har dock resan mot fossilbränslefria kranar påbörjats på riktigt.

Som en del i att få byggnaderna och dess byggprocesser klimatneutrala behöver vi kika på flera olika delprocesser. För närvarande ska vi i en klimatdeklaration beräkna koldioxidhalterna i faserna A1-A5. Fas A5 avser själva byggprocessen ute på byggarbetsplatsen och dess miljöpåverkan utifrån olika faktorer, som till exempel: avfallshantering, byggarbetsplatsens maskiner och övriga energivanor. Alla delfaser är viktiga att titta på för en hållbar byggarbetsplats och det är något vi kommer att lägga ännu större fokus på i år. Se tabell nedan:

 

 

 

 

I denna fas behöver vi hjälp av bland annat kranar och idag finns det redan kranar som ger en lägre klimatpåverkan. Till exempel drivs tornkranarna av el och dem har vi på plats under stomskedet, när vi lyfter upp stommen våningsplan för våningsplan. Mobilkranarna däremot, är mer mobila och fyller en bredare funktion, men är idag inte eldrivna.

Vad vi förstår var Lambertsson ute först i Sverige med en eldriven mobilkran. Den kom sommaren 2021. Kranen, som beskrivs som både hypermodern och miljövänlig, finns bara i tre exemplar i hela världen. Den eldrivna kranen, Liebherr LR 1250 Unplugged, fungerar som en dieseldriven kran, förutom att den har ett batteripaket med laddare och drivs med endast ström. Med en kabel på 32 ampere går kranen att köra en hel arbetsdag, medan själva batteriet räcker i fyra timmar. Enligt Lambertsson slukar en kran 14 000 liter bränsle per år, så genom att istället gå över till eldrift gör företaget enorma miljöbesparingar. Dessutom minskar den både dieselrök och oväsen på byggarbetsplatsen. Med denna information är vi på Byggmästar’n i Skåne nyfikna på hur våra uthyrare av mobilkranar funderar kring utvecklingen av kranarna. Vad är statusen? Vi vet att de eldrivna mobilkranarna inte är många alls nu, men det intressanta är hur uthyrarna ser på investeringarna framåt.

Företaget Jinert arbetar mycket med hållbarhet och deras affärsidé är att hyra ut bland annat kranar till byggarbetsplatser runt om i hela Sverige. Företaget vill minska verksamhetens miljöpåverkan genom att bland annat vid nyinvesteringar, alltid beakta investeringens livscykelperspektiv och miljöpåverkan, se till att deras transporter sker på ett för miljön så gynnsamt sätt som möjligt, arbeta för ökad återanvändning eller återvinning för material eller utrustning, fasa ut kemikalier och andra kemiska produkter med hög negativ miljöpåverkan, samt minska energi- och materialanvändningen. Vi har pratat med Björn Jinert, VD och Produktions- och driftansvarig, på företaget för att prata lite mer gällande hur de arbetar mot ett fossilfritt 2045.

Hur ser det ut med fossilfria kranar hos er?

– Vi försöker i den mån det går att använda maskiner som går på el. Just nu har vi tre stycken eldrivna mobilkranar och 18 stycken självresande tornkranar som har elanslutning. Det som har skett är att alla nya kranar som kommer har Euro 6:a,vilket betyder att kranarna är mer miljövänliga genom att avgasutsläppen är begränsade. Dessutom har våra kranar miljöolja, vilket betyder att om oljan rinner ut så är det en nedbrytningsbar olja. Dock finns det inget bra upplägg idag för lastbilskranar, utan de körs på diesel, men även dessa har Euroklass 6:a. Så det man kan säga är att vi på Jinert är längst fram dit man kan komma i elfrågan.

Har ni stött på några utmaningar gällande användningen av elkranar?

– Ibland händer det att vi skickar ut en maskin till en byggarbetsplats som kräver el, men när vi kommer dit så saknas anslutningar. Då har vi ju skött vår del i det hela, men sedan kan man tycka att det blir konstigt när vi korsar vägarna i miljöhänseende för att plocka fram en elkran, och när vi sedan kommer saknas anslutning. Det handlar väl framför allt om hetsen som finns i byggindustrin. Tiden finns inte riktigt där för att kunna koordinera allt fullt ut. En annan utmaning är begränsningar i produktionen av nya eldrivna kranar. Tillverkaren har sagt att bristen som har kommit nu på batterier och huvudkomponenter gör att det drar ut på det cirka ett till ett och ett halvt år. Tidplanen var att lansera tre till maskiner med el år 2022, men de kommer hösten år 2023 istället. Men de är på god väg och vi kommer att beställa minst en av varje så fort de finns på marknaden!

Tror du att det mesta kommer att drivas med el i framtiden?

– Både och, de stora kranarna och lastbilarna klarar inte av att drivas på el. Däremot, allt som kommer stå kontinuerligt på bygget kommer gå på el. Batterier har branschen testat, men det fungerar inte alls idag. Maskinerna blir för tunga för att man ska få tillstånd att köra med dem. Sedan är det mycket som påverkar miljöfrågan. För tillfället märker vi att miljöfrågorna blir färre och andra faktorer påverkar, så som räntehöjning på en till en och en halv procent som kommer i höst, eller på det som händer i Ukraina, vilket skakar om allt. Det är viktigt att vi inte glömmer bort klimatfrågan, trots rådande omständigheter. Vi kommer att köra på med våra klimatmål oavsett och hoppas kunna påverka branschen i positiv riktning!

Som vi ser är arbetet med fossilfria kranar på god väg! Under flera år har vi på Byggmästar’n i Skåne haft ett samarbete med Jinert och vi är glada över att samarbeta med en aktör som jobbar med hållbarhet i denna stora utsträckning. I och med att hållbarhet är en viktig fråga för oss också kan vi med hjälp av Jinert fortsätta arbetet mot en fossilfri byggarbetsplats.

SENASTE INLÄGGET

2023-12-06

Teknologiska framsteg har alltid varit en motor ...

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...