Tillbaka

Vi har träffat Rikard Sundling, doktorand för avdelningen för Byggproduktion på Lunds Tekniska Högskola, för att prata lite om framtidens byggbransch. Det resulterade i en serie av tre blogginlägg, där detta är det första. Del 2 och del 3 kommer att publiceras senare under hösten. Tema för del 1 är digitalisering.

Idag lever vi i ett samhälle med mer komplexa och tuffare krav än någonsin som kräver digitalisering för att vi ska kunna hantera dem. Man kan konstatera att digitaliseringen är en av de starkaste och viktigaste krafterna i samhällsutvecklingens olika utmaningar. Branscher har fått ställa om och implementera nya sätt att arbeta på för att skapa bättre och smartare sätt att jobba på.

I byggbranschen har vi under en längre tid pratat om digitalisering och hur implementeringen av digitalisering kommer ge hela branschen en skjuts framåt. Enligt Vismas digitaliseringsindex var byggsektorn länge en av de sämsta branscherna i landet vad gäller digitalisering då man har varit aningen långsam med att nyttja fördelarna digitaliseringen erbjuder, jämfört med andra industrier. Dock påvisar en studie gjort av McKinsey & Company där man förutspår att mellan åren 2020–2025 kommer digitaliseringen att öka produktiviteten i byggbranschen med hela 20 %. Hur kommer branschen då att gå från att vara den som är sämst i landet med att implementera digitalisering, till den branschen där produktiviteten kommer att öka med 20 %, just på grund av att man börja använda sig av digitaliseringen? Vi har träffat Rikard Sundling, doktorand för avdelningen för Byggproduktion på Lunds Tekniska Högskola, för att prata just om hur digitaliseringen kommer att forma framtidens byggbransch.

Hur ser det ut med digitaliseringen i byggbranschen idag?

– Vi har pratat om digitalisering under flera års tid och man har länge trott att ”det är nu det händer”, att det ska komma något som revolutionerar hela branschen på ett ögonblick. Men digitalisering är oerhört stort och komplext begrepp och implementeringen av den inom byggbranschen kommer inte att ske över en natt. Tittar man på digitaliseringen så har den varit en del av vår bransch under många års tid. Och detta är en trend man inte går tillbaka i, för görs digitaliseringen på rätt sätt, så är den här för att stanna. Vi kommer, till exempel, aldrig mer att börja rita på papper igen när vi ska rita ett hus. Visst, det finns utrymme att skissa på papper om man vill skapa sig en snabb överblick, men ingen kommer se på den här pappersbiten som ett underlag då det alltid kommer tillkomma funktionsdetaljer som du inte kommer att rita på papper. Förr ritade man allt för hand, det var ett otroligt hantverk, men så fort det skedde en liten förändring, något önskemål tillkom eller man blev tvungen att ta bort något, så behövde hela arbetet göras om. Idag använder man istället ett program och så fort det sker en förändring drar man i några väggar och punkter och så är du klar. Det är naturligt för oss idag att vi har tagit detta steg, men det var nytt när det kom. Jag tror att den digitaliseringen vi kommer att se i byggbranschen framöver är att den här typen av program, som redan är framtagna, eller håller på att tas fram, hela tiden kommer att få nya egenskaper. På det sättet kommer fler moment stegvis att bli digitala genom att man har implementerat förändringar kontinuerligt. Jag tror inte att det kommer att komma någon annan digital revolution som gör att vi tar ett jättestort kliv framåt och totalförändrar sättet vi jobbar på. Istället kommer vi ta fram mjukvaror, och plattformar, som vi ständigt förbättrar och bygger på. Dessa kommer att fungera som stöd för branschen inom specifika områden och fler och fler områden inom byggbranschen kommer att ta fram egna verktyg för att underlätta sitt arbete.

Vad blir då nästa stora grej inom byggbranschens digitalisering?

– Nästa ”stora grej” kommer att vara att de verktygen som olika delar av branschen tar fram kommer kunna samarbeta, om de talar samma språk. Detta kommer leda till att man då skapar ett stort verktyg som underlättar framtagandet av en hel produkt. Vi har ju BIM, en byggnadsinformationsmodellering, som innebär att en 3D-modell skapas i en byggprocess för projektering och visualisering. Jag tror att man kommer att samla mer information i BIM framöver, så som arkitekt, design, konstruktion, stomme, material, och så vidare. I och med att olika områden inom byggbranschen har tagit fram sin egen mjukvara, kommer man kunna samla all data i BIM. På det sättet kommer BIM att bli ett väldigt smart, AI-liknande, program och det kommer bli lätt att få en helhetsbild på vad som fungerar och inte, och dessutom slippa få med felmarginaler. Genom att man stoppar in några parametrar i programmet, gör modellen, med hjälp av alla stödverktyg, jobbet åt dig. Till exempel så berättar man för verktyget vad man ska bygga, vilka funktioner byggnaden ska ha, yta du kan bygga på och andra önskemål, och då kan en lösning genereras utifrån det. Det är dock viktigt att man har ett gott samarbete i hela kedjan för att detta ska vara möjligt, och att man har program som pratar med varandra. Använder man digitaliseringen på det här sättet kommer man inte bara att kunna se hur konstruktionen påverkas till exempel, utan då kan man även göra något åt miljöpåverkan, genom att till exempel titta på energianvändningen i huset och optimera den, eller genom att föreslå vad som kan bytas ut i byggnaden för att minska miljöpåverkan. Med hjälp av detta kommer vi i högre grad kunna lyfta hållbarhetsfrågor och hantera dem smartare. Genom smarta och omfattande program kommer vi kunna beräkna klimatpåverkan och livscykelanalyser och få fram smartare och tydligare ritningar som ger en bättre bild av hela byggprocessen. Vi vet så klart inte till vilken grad detta kommer att ske, men det är dit trenden är på väg, och man har redan kommit betydligt längre utomlands än vad man har i Sverige.

Kommer digitaliseringen då att ta över människans roll i byggbranschen?

– Oavsett vad som händer och hur långt digitaliseringen kommer att gå, kommer man alltid att vara i behov av människan, för du kommer alltid att behöva ha kompetensen och det kritiska tänkandet. Ett datorprogram blir aldrig bättre än vad du har programmerat det till. När du har ett datorprogram som du stoppar in massa siffror och önskemål i, så kör datorn en chansning på vad det är för något du önskar. Men det krävs fortfarande en expertis som kan utvärdera om det datorn har genererat är en rimlig lösning. Så kompetensen kommer fortfarande att behövas i högsta grad, så man behöver inte vara rädd att digitaliseringen kommer att ta ens jobb. Jag tror att det i framtiden kommer att bli så att några inom ett visst skrå kommer att gå mer in på utvecklingen av mjukvaran och programmen, medan andra kommer gå åt kvalitetssäkringen. Man har sett och hört skräckexempel på fall där man helt har förlitat sig på den artificiella intelligensen, och det har bara blivit fel. Så människan kommer fortfarande att behövas, dock kanske mer i en övervakande roll.

Sett ur digitaliseringsperspektivet kommer framtidens byggbransch att bestå av två parametrar, digitalisering och kvalitetssäkring. Digitaliseringens uppgift kommer att vara att göra byggprocessen enklare, smidigare och med mindre felmarginaler. Genom färre resurser kommer man få fram bättre resultat, och på det sättet utveckla hela byggbranschen. Förhoppningen är att det kommer att tas fram fler mjukvaror som kommer bygga på BIM, som i sin tur kommer bli ett smart AI-liknande verktyg som enkelt kan generera en byggnad utifrån önskade behov. Rädslan att den mänskliga faktorn då inte längre kommer att behövas kan vi redan nu plocka bort. Istället kommer människans roll att bli mer av övervakningstypen som, med sin expertis, kommer behövas för att utvärdera om det digitaliseringen plockar fram är rimlig. Man kan se det som det datorn tar fram kommer att bli ett utgångsläge, som sedan, i och med att en byggnad är komplex, kommer kräva en mänsklig handpåläggning. Det kommer att bli ett samarbete mellan människan och datorn, och på det sättet kommer byggnaderna vi bygger i framtiden vara bättre, med optimerade lösningar och med mindre konstruktionsfel.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...