Att minska ojämlikheten inom och mellan länder

Att minska ojämlikheten inom och mellan länder är ett otroligt stort och viktigt mål, som också ligger på en väldigt hög nivå. Det innehåller så mycket och vi som en regional koncern i Sverige kan känna oss pyttesmå i detta mål, och samtidigt så villiga att arbeta med det. Målet ligger i linje med våra grundläggande värderingar, att alla människor är lika viktiga och har en plats och roll att fylla i samhället. Så vad kan då Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger göra? Vi anser att en fungerande och inkluderande marknadsekonomi och frihandel mellan länder (företag och medborgare) är en avgörande framgångsfaktor för att skapa ett globalt välstånd. Vi måste vara fortsatt öppna för handel med andra länder, gällande både material och tjänster. Denna handel ska, liksom den handel som sker för oss inom Sverige, baseras på sunda affärer och sund konkurrens med sunda aktörer. 2018 tog vi några viktiga beslut gällande vår inköpsprocess och på krav vi ställer på alla våra underentreprenörer och deras underentreprenörer, och fick under hösten 2019 igång en automatiserad bevakning för våra grundläggande bolagskrav, något vi nog var bland de första byggföretag att få! Utöver det har vi i Sverige Lagen om entreprenörsansvar för lönefordringar, kopplat till byggarbetsplatser och medarbetare hos alla aktörer på byggarbetsplatserna. Detta ska skydda och hjälpa personer som skulle råka illa ut hos sin egen arbetsgivare. Lagen har funnits på sedan 2019, men vi har inte stött på någon sådan typ av händelse att agera i. Det är viktigt att vi har handel och rörelse mellan länderna, men också viktigt att det inte sker på människors bekostnad i ett utnyttjande.

Vår handel med andra länder skapar möjligheter för dem att lyfta sig ekonomiskt, inklusive deras medborgare. Det är viktigt för oss att värna om den fria rörligheten i EU, men också att skapa bra frihandelsavtal med andra länder utanför EU. I detta ligger också att jobba för ökad harmonisering i regelverk för att förenkla denna rörlighet. Tyvärr anser vi att regeringen och flera partier för en politik som går i fel riktning där man vill reglera vilka löner man ska ha för att få lov att arbeta i Sverige, om man kommer som tredjelandsmedborgare, och det är enligt oss väldigt höga löner. Detta hämmar helt klart och skapar onödiga hinder för dem att lyfta sig i Sverige. 

Om vi ska snegla lite mer på det nationella planet vill vi lyfta finansieringen av bostäder som en viktig fråga för en ökad jämlikhet. Detta är inte en fråga vi kan lösa, men verka för i samhället och politiskt. Det finns många personer i Sverige som ofrivilligt bor i en hyresrätt. De hade hellre bott i bostadsrätt eller ägarlägenhet. Att äga sitt boende ger en värdeutveckling som inte kan fås genom att hyra. Att hyra är ett väldigt bra alternativ som absolut har en viktig plats i samhället och ger många fördelar i övrigt, som möjligheten att snabbt säga upp och flytta ifrån, eller att driften av boendet sköts av fastighetsägaren. Men alla ges dock inte möjligheten att äga eftersom de inte får hjälp med finansieringen av bankerna. Även om de kan betala handpenningen och tål den aktuella räntan och amorteringarna, är de inte välkomna hos bankerna. För dem behöver vi lösningar som möjliggör det för dem att få lov att köpa, så de får vara med på den värdeökning som en bostad kan ge. En förutsättning idag för många förstagångsköpare är att de har en familj som stöttar ekonomiskt, och det blir därför en viktig fråga att lösa för att minska ojämlikheten i Sverige, samtidigt som det rent allmänt också är en viktig bostadspolitisk fråga. Finansieringsfrågan är viktig för att öka jämlikheten i Sverige! Vi bär med oss denna tanke in i vår egen projektutveckling, för att se hur vi kan jobba vidare med den.

I vår koncern har alla möjligheten att visa framfötterna och vidareutvecklas, inom sin roll och till andra roller i företagen, i ett livslångt lärande och i att göra ”karriär” ifall man vill kalla det för det. Vi tycker dock inte att ”karriär” är särskilt lämpligt att säga, för alla roller är viktiga och behövs, och alla medarbetare som finns i koncernen har en tydlig uppgift att ta sig an, som verkligen behövs. Vi är också med och tar emot personer utifrån in i vårt koncern, för att ge dem praktik och arbetslivserfarenhet, för att komma närmare arbetsmarknaden och kanske till och med kunna stanna kvar hos oss. Några av dem har haft svårt för att få jobb, av olika skäl, och då har det funnits lösningar som gjort det möjligt för dem att få praktik hos oss. Att utbildas och att arbeta är viktiga förutsättningar för en ökad jämlikhet.

Våra medlemskap i Byggföretagen och i Svenskt Näringsliv är viktiga utifrån detta mål, då vi upplever att de driver frågor som bidrar till en ökad jämlikhet.

Avslutningsvis, på ett mer filosofiskt och globalt plan. För en ökad jämlikhet krävs ett öppet och transparent samhälle, i fred och i demokrati, öppna för handel med andra länder och öppna för att medborgare ska utbildas och informeras på ett öppet och korrekt sätt. Det är då medborgare tillåts blomma ut och genom kreativitet och egna initiativ bidrar i att vara med och utveckla företag, antingen som anställda eller som företagare. Så tänk, om vi når detta målets fulla potential kan vi också nå övriga mål på ett betydligt bättre och smartare sätt!