Tillbaka

God arbetsmiljö och ett ordentligt säkerhetstänk ska vara en naturlig del av allt vi i byggbranschen gör. Tyvärr är det alltför lätt att glömma bort, ta genvägar och hoppa över säkerhetsmoment när man dagligen utför samma typ av arbete. I Sverige ligger vi lång fram när det kommer till säkerhet och god arbetsmiljö inom bygg- och anläggningssektorn och antalet arbetsrelaterade olyckor har halverats sedan 1960-talet. Men risken för att råka ut för en allvarlig olycka på en byggarbetsplats är tre gånger större än vad det är i andra branscher. Därför är det oerhört viktigt att aldrig sluta jobba med säkerhet och att kontinuerligt stanna upp och påminna om riskerna som finns på en byggarbetsplats. Som ett steg i detta arbete har det de senaste åren dykt upp en del olika säkerhetsdagar för att främja byggbranschens säkerhetstänk och implementera en kultur där alla medarbetare tar sitt ansvar för en säkrare arbetsplats.

Idag, den 21 september, är det för andra året dags för Håll Nollans Säkerhetspush, dagen då ett flertal byggarbetsplatser inom bygg- och anläggningssektorn stannar upp i cirka 30 minuter för att ta del av organisationen Håll Nollans ambition att skapa tryggare byggen. Att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser är en av de viktigaste frågorna för oss som jobbar inom byggbranschen, och syftet med Säkerhetspushen är att lyfta fram goda exempel kring samarbete för en bra säkerhetskultur. Årets Säkerhetspush genomförs, som sagt för andra gången, och årets tema grundar sig i att man tillsammans ska kroka arm, samarbeta och lyssna på varandra för att nå säkrare arbetsplatser.

Under dagen har våra medarbetare bland annat fått ta del av en kortare film som lyfter vikten av att samarbeta och diskutera problemen som uppstår på en byggarbetsplats och att alla ska prioritera säkerheten i det dagliga arbetet, samt ett bildspel och diskussionsfrågor som fick deltagarna att reflektera kring bland annat det egna beteendet på byggarbetsplatsen, vad man i sin roll gör för att bidra till en säker arbetsmiljö och vilka personer samt roller är viktiga att samverka med för att nå så god arbetsmiljö som möjligt.

– Varje år inträffar cirka 300 arbetsplatsolyckor i byggbranschen. Många av dessa är allvarliga och leder till långvariga sjukskrivningar. För att få till en riktig förändring och en hög säkerhetskultur som genomsyrar hela bygg- och anläggningssektorn krävs det ett samarbete och ett erfarenhetsutbyte i hela branschen. Håll Nollans Säkerhetspush är ett komplement till andra säkerhetsdagar. På Byggmästar’n i Skåne prioriterar vi arbetsmiljön varje dag. Vi har varit medlemmar i Håll Nollan sedan starten och vi tycker att det är bra med säkerhetsdagar där man får stanna upp och reflektera över det dagliga arbetet. Vårt mål är att alla våra medarbetare ska trivas hos oss, och att vi tillsammans ska skapa en så god, säker och trivsam arbetsmiljö som möjligt, säger Michael Berg, arbetsmiljöchef på Byggmästar’n i Skåne.

Håll Nollan är en förening med cirka 80 medlemsföretag från bygg- och fastighetsbranschen. Föreningen bildades 2017 och har sedan starten tillsammans med medlemmarna bland annat tagit fram arbetsmiljöstandarder, guider och en byggherreutbildning.

Vi kommer att fortsätta diskutera arbetsmiljö i höst, då vi på Byggmästar’n i Skåne kommer att genomföra en arbetsmiljövecka med fokus på fallskydd och evakuering av nödställd person i sele. Detta kommer att ske under vecka 41.

Tack till alla medarbetare som har varit med och gjort årets Säkerhetspush till en givande dag! 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...