Tillbaka

Hur går det med betongen?

Året har varit fyllt av olika händelser som kraftigt påverkat oss i vår vardag, i vår bransch och i samhället i stort. Cementen åkte ned lite i nyhetsvärde, men hur står det egentligen till med tillgången till cement?

Som Ni vet tog regeringen ett nödvändigt beslut om att låta Cementa fortsätta bryta kalk på det “gamla tillståndets” kalkvolym som ännu inte var bruten. Detta beslut sträcker sig fram till 31 december i år. Den 1 januari 2023 gäller inte det beslutet längre. Beslutet kunde inte inhiberas, men däremot har det inte kommit en dom än gällande prövningen av beslutet som överklagades tidigt i våras. Det har räddat oss från en cementkris under 2022.

Det går att läsa om Cementas arbete för ett nytt tillstånd på deras hemsida, och det är därifrån vi hämtat informationen. Cementa har lämnat in sin ansökan om fyraåriga tillstånd, och har även arbetat hårt med sitt långa tillstånd de vill få. Det kortare tillståndet avser en mycket begränsad utökning av täkternas befintliga storlek. Parallellt har de jobbat vidare med tanken om att bygga en modern klimatneutral anläggning som i framtiden skulle ge oss en klimatneutral cement!

Mark- och miljödomstolen kommer att hålla sin huvudförhandling i Visby i oktober 2022 gällande det korta tillståndet. En dom väntas meddelas i slutet av år 2022. Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Om Cementa inte får tillståndet på plats före årsskiftet kommer de helt enkelt inte att kunna bryta ytterligare kalk efter årsskiftet. Det vi dock vet, är att de kommer kunna lösa viss mängd kalk utifrån ändå, och att de åtminstone under början av 2023 har ett lager med kalk. Kalk utifrån betyder nya blandningar och recept som måste prövas. Vi är dock inte så insatta i de exakta detaljerna, men vad vi förstår kan Cementa leverera cement fram till sommaren 2023, men därefter har vi återigen ett stort problem framför oss.

En del ställer sig frågan om vi inte hade kunnat ställa om sedan sommaren 2021 och undvika cement framåt i allt byggande? Att svara enkelt på en sådan fråga är svårt. Vi behöver cement i vår sektor, men givetvis kan den tas fram på ett mer klimatsmart sätt, vilket också Cementa vill. Sedan ska vi alltid i alla lägen välja det material som är mest lämpligt för det som ska byggas, vilket ibland innebär cement och ibland inte. Hela sektorn arbetar för en klimatomställning och miljöarbete i stort, så alla material blir alltmer klimat- och miljösmarta, och vi blir alla alltmer medvetna om vilka val vi gör och varför vi gör dem. Så ett material som ansågs bättre för två år sedan, kanske inte alls är så mycket bättre idag, eller imorgon. Tekniken går hela tiden framåt, vilket underlättar vårt klimat- och miljöarbete.

Cementkrisen må ha hamnat i skymundan under 2022, men den är allt annat än löst!

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...