Tillbaka

Idag var det dags för Yrkesmässan 2022!

Idag, den 22 september, har Byggmästar’n i Skåne medverkat på Yrkesmässan i Landskrona, en spännande dag där vi har fått prata med flertalet skolelever om byggbranschen och vad den innebär! Det är Tillväxt Landskrona, Landskrona stad, som håller i mässan i syfte att visa skolelever i årskurs 6 till 9, samt gymnasielever, vad olika yrken innebär, samt helt enkelt väcka intresse och nyfikenhet för olika branscher. Mässan hoppas kunna inspirera elever till att göra kloka yrkesval och hitta motivationen till att gå klart högstadiet och fortsätta att gå i gymnasiet. 40 arbetsgivare i ett hundratal olika yrken var med och ställde ut idag, varav Byggmästar’n i Skåne var en av dem. I år medverkade 2000 skolelever, vilket kändes väldigt bra!

Inspirera fler till branschen 

Dessvärre är det många barn som inte känner till vilka yrken som finns och vad de alla innebär. Många har också en snäv bild av olika branscher och yrkesroller. En av branscherna är byggbranschen, där många kan ha uppfattningen om att branschen bara innebär att spika, såga och hamra. Sedan har även många bilden av att det är ett yrke som främst är till för män. Så är ju inte fallet, utan det finns massor av yrkesroller och funktioner som alla är lika viktiga och värdefulla för att få arbetet att gå framåt, och det vill vi belysa! Vi vill visa skoleleverna som medverkade på mässan vilka möjligheten det finns i vår fina bransch, och vilka roller och funktioner som faktiskt finns i ett företag.

I vår monter har skolelever fått testat på en hel del praktiska saker inom olika yrkesroller i vår bransch. Vi har till exempel haft med oss murare som har låtit barnen prova på att mura. Vi har också haft två snickare, en manlig samt en kvinnlig, som tillsammans med eleverna snickrat. Vi vill ju med detta också inspirera till fler kvinnor i branschen i och med att det idag är ett väldigt mansdominerat yrke! Sedan har vi även haft en arbetsledare med oss som visat hur man mäter med laser, samt en entreprenadingenjör som presenterat olika ritningar. Fokuset har alltså varit att visa vad olika yrkesroller gör och låta eleverna testa på lite allt möjligt själva! Vi hade sedan med oss planscher på olika roller som finns i ett byggföretag, så att eleverna skulle kunna få en helhetsbild på vad man faktiskt kan arbeta med inom byggbranschen!

Johanna Kvist, administratör på Byggmästar’n i Skåne, är en av våra medarbetare som varit med på mässan och pratat med skoleleverna och hon berättar mer om hur dagen har varit!

Hur tycker du att dagen har gått? 

– Jag tycker att det har gått jättebra och det var väldigt många som kom fram och pratade med oss! Jag hade med mig en snickare, en arbetsledare samt en murare, och jag upplevde att även de tyckte att det var roligt att stå där, och de fick också bra respons! Det verkade vara väldigt uppskattat att de fick testa på att till exempel mura.  

Hur var responsen? 

– Vi har fått jättebra respons! Det är heller inte enbart killar som har kommit fram, utan det har också kommit fram mycket tjejer som verkligen tagit för sig och det är ju jättekul att se! 

Vad uppskattades mest av eleverna? 

– Det var nog att de fick prova på att mura! Det var kö där hela tiden och vår murare fick riva ner muren hela tiden som byggdes upp, trots att vi hade mycket tegelstenar med oss, så det var kul att det var så uppskattat!  

Det finns så många olika yrkesroller och funktioner inom alla branscher och det är en jättebra idé att Tillväxt Landskrona arbetar för att öka intresset, förståelsen och nyfikenheten bland skolelever för framtiden och olika yrken. Vi hoppas att även vi väckt intresse för vår fina bransch, för det finns en plats för alla i vår bransch. Vi vill tacka för att vi fick vara med och ställa ut på mässan och tacka alla som kom fram och pratade med oss! 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...