Tillbaka

Klimatberäkningsgenomgång

Idag hade vi en intern genomgång av hur vi ska gå tillväga när vi tar fram en klimatberäkningen, antingen till en klimatdeklaration, eller att ha som beslutsunderlag i hur vi ska förbättra vår klimatpåverkan av en byggnad. Emma Ljungberg hos oss, som i flera år har varit engagerad i att utveckla metoder och tekniker för att få fram bra klimatberäkningar, gick igenom lagkrav, kundkrav samt metoder för hur vi går tillväga, för ett gäng medarbetare som nu ska börja tillämpa detta i vardagen i sina egna projekt. Det är först i år som fler projekt berörs av klimatberäkningar, mycket tack vare lagkravet, men också för att fler kunder vill arbeta med klimatfrågan och även spänna bågen lite extra och jobba med förbättringar. Vi har programvaror och kunskapen kring klimatpåverkande insatser och material, men befinner oss ändå i en lärandefas, både för att få fram träffsäkra beräkningar men också för att kunna arbeta med börbättrande insatser.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...