Tillbaka

Kollektivavtalskoll!

Eftersom vi via arbetsgivarorganisationen Byggföretagen har krav på oss som medlemmar, att säkerställa att aktörer som utför arbeten på våra byggarbetsplatser har kollektivavtal, antingen via medlemskap i en arbetsgivarorganisation, eller med ett hängavtal direkt med en facklig organisation, har vi under sommaren aktivt tagit reda på sådan information. Kravet gäller för alla aktörer, svenska som utländska.

Än så länge är den kontrollen hos oss hyfsat manuell. Under sommaren lade vi in en stor insats och gick igenom bägge byggföretagens (Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger) UE-databaser i vårt projektverktyg Fieldly. I UE-databasen finns ett fält där man kan ange om ett företag har ett eller flera kollektivavtalslösningar. I stället för att vi anger exakt vilka kollektivavtal ett företag har, anger vi var de är medlemmar och med vilka fackliga organisationer de har hängavtal,

En stor hjälp har vi haft av da fackliga organisationernas tjänst “kollektivavtalskollen”. Det är idag, Byggnads, Elektrikerna och Målarna som erbjuder den tjänsten, men vi saknar den hos SEKO och hos IF Metall, och vi hade gärna sett den hos Transport med. Till de fackliga organisationerna utan kollektivavtalskollen fick vi i stället sända in förteckningar över organisationsnummer för att få svar, som sedan lades in i Fieldlys UE-databas. Vi kompletterar lite grand med att kolla på vissa arbetsgivarorganisationernas hemsidor där man kan se vilka som är medlemmar, men däremot inte se vilka som har hängavtal direkt med den fackliga organisationen. Alla arbetsgivarorganisationer erbjuder dock inte denna tjänst heller.

Fieldly är vårt projektstyrningsverktyg som innehåller en stor bredd av funktioner till vår hjälp i vår vardag, och där finns vår viktiga UE-databas, som är särskilt viktig i vår inköpsprocess. Vi kommer att utveckla en funktion hos dem, där de i realtid hämtar uppgiften om kollektivavtalen men den utvecklingen kommer ta lite tid, då flera parter behöver vara en del av den utvecklingen.

Men informationen i vår UE-databas är helt klart tillräckligt bra och komplett för en någorlunda smidig vardag för våra inköpare, så de kan säkerställa att aktörerna vi gör affärer med, eller aktörernas UE som vi ska godkänna, har någon form av kollektivavtal.

Varför tycker vi att det är viktigt att ha koll på detta? Om ett företag har kollektivavtal får de tillgång till både krav på löner, reseersättningar, semesterhantering och vissa lösningar för att säkerställa pension och försäkring, framtagna av marknadens parter, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Som företag ansluter man till ett eller flera sådana och tillämpar sedan kraven i dem. Ett företag med kollektivavtal blir kontrollerat av sin medlemsorganisation och av den fackliga organisationen. Då behöver vi som företag inte lika hårt kontrollera vissa delar, som idag är väldigt svårt för oss att kontrollera, som till exempel pensionslösningar, semesterersättningar, försäkringar, med mera. Vi vill att alla aktörers medarbetare ska behandlas väl av sina arbetsgivare och få tillgång till försäkring, pension och korrekta löner, med mera.

Har Ni koll på hur det ser ut i era inköpskedjor? Vilka aktörer anlitar Ni och har de kollektivavtal? Har Ni rutiner för detta? Om Ni tillhör vår affärskedja och är involverade i tjänster på just våra byggarbetsplatser behöver Ni också ha koll på detta och således ha sådana inköpsrutiner.  Kontakta oss gärna om Ni vill veta mer, och få tips på hur ni ska göra.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...