Tillbaka
Här står Bjarne och Magnus på LO:s lager där lärlingarna får utföra praktiska arbeten, som till exempel renovering av fönster!

Lärlingsprojektet för samhällets bästa

Inom byggbranschen har vi för tillfället stora utmaningar på marknaden, med en lågkonjunktur och uppsägningar, samtidigt som vi vet att branschen egentligen har ett stort behov av kompetens. Detta är en verklighet som delas av många av våra underentreprenörer och samarbetspartners. Låg orderingång och därmed låg sysselsättning kan leda till uppsägning av medarbetare och av lärlingar som precis kommit ut i yrkeslivet. Därmed riskerar vi att förlora en hel generation yrkesarbetare.

Magnus Hellmer, verksamhetschef på Leif Olssons Måleri (LO) i Helsingborg, insåg behovet av förändring för att möta framtidens utmaningar och återuppliva tron på framtida arbetsmöjligheter. Men hur skulle detta gå till?

Tankarna började snurra kring internutbildning av lärlingar genom praktiska arbeten på det egna lagret i Helsingborg. Arbetet skulle inkludera användning av överblivet material från tidigare projekt, samt teoretisk utbildning. Men även föreläsningar av exempelvis Måleriförbundet och Byggnads, samt leverantörer fanns med på önskelistan. Tankar om att genomföra ideella projekt för verksamheter som skulle gynnas av välgörenhet väcktes också. Hellmer presenterade idén för sin chef, Magnus Olsson (VD), som trots den sjusiffriga investeringen såg behovet och möjligheterna och gav klartecken att starta projektet. Och det var så projektet kom till liv – “Lärlingsprojektet för samhällets bästa”!

Genom ”Lärlingsprojektet för samhällets bästa” skapades nu en plattform för att utbilda och stötta nästa generations yrkesarbetare inom branschen. Praktiska moment på det egna lagret möjliggör lärande genom erfarenhet, och användning av återvunnet material främjar hållbarheten. Internutbildning i ritningslära, hur man dokumenterar egenkontroller och att läsa arbetsbeskrivningar med AMA-koder ger lärlingarna en bredare förståelse för branschen, medan föreläsningar från de fackliga organisationerna och leverantörer bidrar till en mångsidig utbildning.

Stort engagemang
Snabbt insåg Hellmer med flera att projektet skulle växa bortom dess ursprungliga omfattning och därför också kräva stöd från fler aktörer. Ett av de flera företag som valt att vara med och stötta projektet är Rehn Bygger. Rehn Bygger bidrar med byggtimmar från både vuxenlärlingar och två gymnasielärlingar, med hjälp av leverantören Optimera i Helsingborg som bidrar med byggmaterial som behövs för de olika uppdragen. Utöver byggmaterial har projektet även fått sponsring med tryck på kläder av Belekima, målarverktyg från Anza och färg från FärgHuset i Helsingborg för att nämna några. Det är verkligen inspirerande att se hur många företag som sluter sig samman, och engagerar sig!

Det som känns fantastiskt kul är att vi fått med oss så många aktörer. Projektet har spridit sig som ringar på vattnet. Vi har till och med fått förfrågningar utifrån, från företag som hört om projektet och erbjuder hjälp från sina lärlingar. Detta känns verkligen gott i hjärtat, det finns hopp för mänskligheten”, säger Magnus Hellmer.  

Leif Olssons Måleri tittar även på möjligheten att utföra projekt åt verksamheter som inte har ekonomiska förutsättningar att renovera. Där ska lärlingarna få möjligheten att testa på hur det är att driva ett projekt själva utanför lagret, i en verklig miljö. De ska bland annat måla om i Hemlösas hus och åt ABF, omklädningsrum åt Söderåsens GK och lägenheter åt HSB.

Detta initiativ utvidgar projektet till att inte bara vara en utbildningsplattform utan också en kraft för samhällsengagemang och socialt ansvarstagande. Det visar på en vilja att använda sina färdigheter och resurser för att göra verklig nytta och stödja dem som behöver det mest!

– Många organisationer och företag idag hade mått bra av välgörenhet, och vi kan förhoppningsvis återbruka överblivet material från lagret. Vi börjar med att ta fram en arbetsbeskrivning, och låter sedan lärlingarna driva detta som ett projekt. Den lärling som är längst i sin utbildning får prova på att vara lagbas. Allt för att stimulera den personliga utvecklingen. 

“Lärlingsprojektet för samhällets bästa” ger 480 arbetstimmar per person under projektets, som pågår vecka 2 till vecka 12.

Positiv respons
Projektet drog igång efter julhelgerna, den 8 januari, men redan före jul var Rehn Bygger på plats och byggde upp väggar och ”bodar” att träna på. Där ska det spacklas, slipas, målas, sättas schabloner, tapetseras och så vidare. En del kan ses som ett evighetsjobb, där samma sak ska utföras om och om igen, men det är viktigt att hitta ett bra sätt att jobba på och nu finns chansen att träna utan tidspress.

Här renoveras fina gamla fönster!

I skrivandets stund renoveras till exempel fina gamla fönster som blev kvar efter ett fönsterbyte. Återbruk, det gillar vi! Lärlingarna får även stöd av projektledare Bjarne Hörberg som, med sina 22 år på företaget, är trygg i de flesta uppgifter. Nu ska lärlingarna ta hand om de gamla fönsterna genom alla olika behandlingar såsom olja, rostskydd, se över gångjärn, grunda, måla och traditionell kittning. Därefter skickas beställning till Glasakuten som sponsrar projektet genom nya måttbeställda glasrutor.

– Responsen från lärlingarna har enbart varit positiv. De har verkligen förstått vilken enorm lyx detta är. Det är kul, är utan tidspress – man får vara med i många olika moment som får ta sin tid. Man får misslyckas, hitta sin teknik, prova sig fram, hitta rätt verktyg och lära sig att arbeta med dessa. Bemötandet från andra aktörer på marknaden har också varit fantastiskt! Att investera i framtiden på detta sätt är nytänkande och kreativt, och flera aktörer har tillkommit sedan start. Senast var det Assemblin El som kommer att bidra med lärlingar från deras verksamhet, berättar Magnus och Bjarne. 

Magnus och Bjarne är medvetna om att detta är en stor investering i en tid då det blinkar röda siffror, men uppmanar alla att våga satsa och att inte se allt som en utgift eller kostnad. De berättar vidare om andra viktiga moment i detta projekt, såsom att mobilen endast används på rasten och aldrig under arbetstid och att värna om den sociala biten. Vikten av att respektera varandra och att alla har olika förutsättningar, samt kommit olika långt i sin utbildning och yrkesliv. Det är inte en självklarhet idag, men här visar man på vikten av att komma i tid, ta med mat till rast och lunch, ta hand om varandra och dra nytta av varandra i en trygg arbetsmiljö. Och redan idag, knappt en vecka in i projektet har det sociala samspelet kommit en bra bit på vägen.

Bjarne avslutar med att säga att han gladeligen hoppar ur sängen varje morgon för att ta sig till sitt jobb!

Det är inspirerande att höra om Leif Olssons Måleri:s initiativ, att starta ett projekt för internutbildning av lärlingar. Det är viktigt att ge unga människor möjlighet att lära sig nya färdigheter och utveckla sin yrkeskarriär. Vi hoppas att många runt omkring oss i branschen tar ett ansvar och är beredda att satsa, och förändra även i tuffa tider! Genom att kombinera internutbildning, socialt engagemang och samarbete med andra företag kan vi tillsammans bevara kunskap och kompetens, ta hand om kommande generation på väg ut i arbetslivet och samtidigt gynna vår bransch, samt vårt samhälle!

Vi tycker detta är ett toppenbra initiativ, där vi dessutom får vara med på resan, och ser fram emot att följa projektet! 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...