Tillbaka

Idag, den 6 maj, blev vår VD Carin Stoeckmann omvald till en tredje mandatperiod som Byggföretagens ordförande. 

Byggföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation med cirka 4000 medlemsföretag. Medlemsföretagen arbetar till exempel med byggdykning, byggsmide, väg, järnväg, golvläggning, lösullsisolering, murning, betongelementmontage, krankörning, byggstädning, snickerier, ställningsbyggande med mera. Byggföretagens vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. För att uppnå detta krävs det att byggsektorn är attraktiv, sund och säker, och även utvecklingsdriven!

Vi har satt oss ner med vår VD Carin Stoeckmann för att prata lite om hur dessa år som ordförande har varit, hur det känns att ha blivit omvald och vilka utmaningar som finns i branschen idag.

Hur känns det att åter ha blivit omvald till ordförande? 
– Det känns både hedrande och roligt. Det är ett väldigt stimulerande uppdrag. 

Hur har du upplevt dina första år som ordförande? 
– Min tid som ordförande har varit väldigt speciell, med stadgeändringar, en förändringsprocess inom organisationen och en ökad digitalisering som verktyg i förändringen. Vi ändrade namn och varumärke och har jobbat väldigt aktivt med våra fokusområden säkerhet, sund konkurrens, kompetensförsörjning och attraktiva kollektivavtal. De sista månaderna av mitt första år blev omtumlande med Corona-pandemin som sedan följt oss under hela andra året. Det i sig har krävt väldigt mycket av organisationen och av oss med förtroendeuppdrag.  Den ledde till en unik prolongering av avtalsrörelsen, som sedan genomfördes under hösten istället. Däremellan hanterade vi den historiska uppgiften med LAS-paketet och att paketera lösningar för att återstarta Sverige. Allt i samverkan med Svenskt Näringsliv och övriga medlemsorganisationer. En väldigt intensiv och omtumlande period, men samtidigt väldigt lärorik.  

Vart kommer ditt fokus som ordförande att ligga under detta år?  
– Vi ska fortsätta arbeta med våra fokusområden, kopplat till digitaliseringen och hållbarhet. Jag tycker att vi verkligen har fått fart i våra fokusområden och i de två “lungorna” hållbarhet och digitalisering. Färdplanen mot en klimatneutral sektor rullar på bra, likaså arbetet inom säkerhet och sund konkurrens.  Vi har tagit stora kliv framåt i det arbetet. Jag hoppas att Säkerhetsparken på Arlanda får fart i år, då den fick kämpa lite extra sitt första år på grund av pandemin. Den vill jag verkligen tipsa alla om att åka till! Och glöm inte att genomföra den viktiga utbildningen Safe Construction Training, som 1 juli i år blir obligatorisk för byggarbetsplatsers alla individer som finns i medlemsföretagen eller i företag som samordnas av dem. Den är digital, gratis och väldigt bra! Gå in på www.buc.se för att anmäla Er och genomföra den! Kompetensförsörjningen och arbetet för attraktiva kollektivavtal jobbar vi också vidare med, och är kanske dem jag kommer att fördjupa mig lite mer i under året. Med attraktiva avtal vill vi uppnå kollektivavtal som är attraktiva för både arbetstagare och arbetsgivare, i strävan att få alla seriösa byggföretag att vilja bli medlemmar och därmed få ta del av kollektivavtalen, men också att få alla hantverkare och tjänstemän att vilja söka sig till företag som är medlemmar i Byggföretagen och därmed får tillgång till dessa avtal.  

Under dina år som ordförande har både hållbarhetsarbetet kommit igång och en coronapandemi tagit över världen, hur har dessa faktorer påverkat byggbranschen?  
– Pandemin har verkligen påverkat oss på så många olika sätt, framför allt inom arbetsmiljöområdet, dels genom en ökad press i att hantera den, men också i att säkerställa en fungerande produktion samtidigt som smittspridningen ska hållas nere. Många företag har verkligen kämpat på med detta.  Samtidigt har pandemin pushat oss framåt i viss digitalisering, i form av ändrade beteenden när det kommer till mötesteknik och mötesformer. Efter pandemin kommer vi fortsätta att hålla fler digitala möten än före pandemin, och kanske fundera mer över hur vi utnyttjar våra kontor och så vidare.  Vi kommer fortsätta med digitala seminarier vilket också skapar nya och större möjligheter att nå ut bättre till dem som tidigare inte tyckte att de hade tid att delta på sådana. Hållbarhetsarbetet har verkligen kommit igång och jag märker att allt fler känner till de 17 globala målen och vår insats i att uppnå dem. Vi kan till exempel notera att man i samhället i allt större utsträckning pratar om “våra frågor” kopplade till en hållbar energiförsörjning, klimatomställning, hållbar produktion, utbildningsinsatser, god och säker arbetsmiljö, säkrare infrastruktur, sunda UE-kedjor, kampen mot arbetslivskriminalitet, penningtvätt, korruption med mera. Vi är med och skapar hållbara städer och samhällen! Idag arbetar vi väldigt aktivt i branschen för att kunna beräkna hur mycket byggandet belastar med koldioxid, i allt vassare klimatkalkyler. Den cirkulära ekonomin utvecklas allt mer i fungerande kedjor och infrastruktur. Branschen håller också på att utveckla hur vi löser fossilfria eller åtminstone fossilsnåla byggarbetsplatser. Ja, branschen är i full gång med en stor utveckling inom många områden, vilket i sig är komplext, särskilt för de mindre bolagen. Man måste ju vara med och titta på så många olika frågor inom fokusområdena, men det är ju bland annat därför Byggföretagen spelar en viktig roll i att vara en slags länk ut till alla företag för att skapa nätverkande, stöd med mera, så att alla kan arbeta med dessa viktiga frågor. 

Vad tror du kommer att hända framåt?  
– Jag hoppas verkligen att vi i år åtminstone kan dämpa ned Coronan tack vare vaccinationerna, men den kommer ligga där och puttra i bakgrunden. I höst hoppas jag att vi kan få “andas ut” lite mer. Den kommer dock att sätta sina spår på hur vi vill arbeta framåt och vilka behov framåt som behövs i lokaler och bostäder. Hållbarhetsarbetet kommer att fortsätta och accelerera framåt, mycket tack vare digitaliseringen som utvecklas och fungerar som viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet.  

Vilka utmaningar står branschen inför? 
– Kompetensförsörjningen är en viktig fråga för oss. Vi behöver bli fler i branschen! Det är en fantastisk bransch att vara verksam i. Man befinner sig i en enormt kreativ miljö, med enorma sociala och samarbetande nätverk i projektmiljöerna och man får vara med och skapa vårt samhälle. Det finns en stor stolthet i branschen. Vi behöver dock få fler att uppmärksamma detta och se den attraktion som vi upplever. Vi ska fortsatt också verka för att underlätta att göra karriärsväxlingar. Det var verkligen superkul med införandet av Årets Byggkvinna som nyligen ägde rum. Jag hoppas att det konceptet kan bidra till att inspirera fler kvinnor att kliva in i vår underbara bransch. Det var så häftigt att lyssna till finalisternas berättelser. Visst finns det delar i vår bransch som kan bli bättre, men jag är rätt övertygad om att det även gäller i andra branscher. Vi har en hög trivsel och här får vi som sagt möta många olika spännande personer och branscher när vi bygger.  Men jag vill även lyfta att för att klara av de utmaningar vi har i branschen inom olika områden, är det viktigt att politiken och myndigheterna hänger med och stöttar med lämpligt regelverk samt viktiga inspektioner och kontroller. Regelverken ska stärka vårt arbete, inte hämma eller stoppa det. Och vi måste kunna lita på att myndigheterna hjälper oss att kontrollera företag, för att underlätta arbetet i att uppnå sund konkurrens och sunda UE-kedjor. 

Vi på Byggmästar’n i Skåne är oerhört stolta över Carin Stoeckmann och de insatser hon gör för branschen. Vi önskar henne ett fortsatt stort LYCKA TILL som ordförande för Byggföretagen! 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...