Tillbaka

Väggar som inte ingår i en bärande konstruktion kallas för icke-bärande väggar. Man brukar bygga upp icke-bärande väggar som regelväggar, där det dominerande regelmaterialet är gjort av stål. Processen att bryta järnmalm och omvandla malmen till stål är oerhört energikrävande.

Jordens medeltemperatur stiger och det orsakas av oss människor och våra utsläpp, främst vid förbränning av fossila bränslen. Det blir allt fler människor som lever med en högre levnadsstandard och detta sätter press på miljön. Alla produkter som används i samhället har en viss miljöpåverkan, från råvaruframställning till avfall, och skulle det då gå att minska mängden använd energi skulle det ge en minskad miljöpåverkan, och vi vet alla att vi måste minska på vår miljöpåverkan om jorden ska klara av att stå emot alla påfrestningarna som den får utstå.

Det värmländska företaget Wood Tube grundades 2016 med syfte att ta fram en produkt för att bygga mer klimatsmart och på det sättet revolutionera hela byggbranschen, detta genom att lansera patenterade pappreglar som ersätter stålreglar. Sommaren 2020 fick Wood Tube det svenska typgodkännande efter omfattande tester av hållfasthet, brandklasser och ljudklasser hos RISE (Rsearch Institutes of Sweden). Grundtanken är att väggarna ska byggas på traditionellt sätt, det vill säga att regeln monteras på samma sätt som motsvarande trä- eller stålregel skulle monteras.

Enligt en livscykelanalys gjord på Karlstads universitet släpper en pappregel från Wood Tube ut 14 gånger mindre koldioxidekvivalenter jämfört med en stålregel, som är vanligast att bygga med. Det betyder att man kan producera 14 stycken Wood Tube-reglar med samma utsläpp som en stålregel. Dessutom kan pappreglarna till viss del framställas från spillmaterial. I och med att reglarna har mjuka kanter som gör dem lättare att bära, hantera och montera, förbättrar de dessutom det dagliga arbetet för hantverkarna. Kort och gott, så minskar pappreglarna från Wood Tube miljöpåverkan på byggindustrins koldioxidutsläpp samt höjer arbetsmiljön för hantverkarna.

Tillsammans med vår kund Wihlborgs Fastigheter driver vi nu ett ombyggnadsprojekt av lokaler där vi har en del klimat- och miljömål som vi jobbar aktivt med. En del i projektet är att vi med hjälp av pappreglar från Wood Tube ska minska vår klimatpåverkan. Reglarna har vi använt till de stående reglarna, till innerväggar, förutom i våtutrymmen. Emil Stridsby jobbar som entreprenadingenjör i projektet och vi har satt oss ner med honom och Michael Svensson, hantverkare i projektet, för att prata mer om dem och hur de fungerar i verkligheten.

Vilket är det första intrycket av pappreglarna från Wood Tube? 

Emil Stridsby: Det är en spännande produkt som bidrar till ett lägre koldioxidutsläpp, vilket är något jag tror vi kommer att ha stor användning av i framtiden, speciellt eftersom vi från och med januari behöver ta fram klimatdeklarationer för nybyggnationer och då hitta sätt för att hålla nere byggbranschens klimatpåverkan. I regel brukar produkter som är ”klimatsmartare” vara dyrare, men dessa pappreglar ligger i samma prisklass som reglar av stål, vilket gör att man enkelt kan välja den klimatsmartare varianten utan att kompensera. Jag tycker att det är roligt att Wihlborgs satsar så mycket på hållbarhet, ställer högre krav på klimatpåverkan och driver på den miljömässiga utvecklingen. Sedan är det även väldigt roligt att detta förmodligen är det första byggprojektet i Skåne som använder sig av pappreglar från Wood Tube.  

Hur har det dagliga arbetet påverkats av pappreglarna från Wood Tube? 

Michael Svensson: Om jag ska vara helt ärlig så kan jag säga att vi från början var väldigt skeptiska till produkten, hur skulle papp kunna ersätta stål? Men efter att ha jobbat med dessa reglar kan jag säga att de är väldigt lätta att jobba med, de väger inte så mycket och är enkla att montera. Arbetsmässigt är det inte en så stor skillnad, det är nästan så att dessa känns mer stabila då stål ibland kan vika sig. Jag upplever det som en bra produkt, dock har vi bara jobbat med lite kortare reglar, på cirka en meter vid skärmar ovan glaspartier, så det kommer bli spännande att se längre fram när vi även får jobba med de lite längre pappreglarna och hur dessa fungerar. 

Sammanfattningsvis har vi hittills trivts bra med pappreglarna från Wood Tube och vill gärna fortsätta använda dem. Sedan tycker vi på Byggmästar’n i Skåne att det är riktigt kul att detta är ett initiativ från vår kund, Wihlborgs Fastigheter, och att vi får vara med och vara bland de första i Sverige med att prova denna smarta produkt.

SENASTE INLÄGGET

2023-12-06

Teknologiska framsteg har alltid varit en motor ...

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...