Tillbaka

På Byggmästar’n i Skåne tar vi gärna emot praktikanter. Studenter på gymnasieskolor (skolelever och lärlingar) och Yrkeshögskolor inom byggsektorn är välkomna att söka praktikplats hos oss, och har vi möjlighet att ta emot dem som söker gör vi gärna det. En praktik kan öppna dörrar och den ger praktikanter en möjlighet att utvecklas och få lov att testa det de lär sig i teorin, i praktiken. Dessutom leder en praktik ibland även till anställningsmöjligheter.

En praktikplats innebär att ett företag tar in en person som antingen kan vara student, långtids-sjukskriven som ska börja arbetsträna, nyanländ eller liknande och erbjuder den personen en arbetsplats där den ges möjligheten att få kunskap om hur ett yrke, en arbetsplats och en bransch fungerar. Dock är det väldigt viktigt att tänka på att en praktikplats handlar om att lära personen hur något fungerar och inte att utföra arbetsuppgifter helt på egen hand. En praktikplats ska aldrig ersätta en ordinarie tjänst. Det handlar för företaget om att bistå med relevant information och handledning för att praktikanten ska kunna utföra sitt arbete.

För att kunna producera de projekt som efterfrågas av samhället idag är vi i byggbranschen ständigt i behov av ytterligare medarbetare med rätt kompetens. På Byggmästar’n i Skåne jobbar vi aktivt för att få fler personer att öppna upp ögonen för byggbranschen. Detta gör vi bland annat genom våra engagemang i Yrkeshögskolornas utbildningar inom byggsektorn, där våra personalchefer finns med i olika ledningsgrupper. Vår VD sitter dessutom med i Lunds Universitet Campus i Helsingborgs styrelse.

Yrkeshögskolan i Hässleholm är en av de skolorna som vi ofta samarbetar med, och har gjort under många år. Under våren 2020 har vi tagit emot två praktikanter från den skolan. Elias Lund som utför sin praktik på Malmö entreprenad är en av dem. Elias har praktiserat hos oss i sex veckor, han ska även jobba i tre veckor på vårt Malmökontor med kalkylarbete. Till hösten fortsätter hans praktik hos oss i ytterligare nio veckor och då kommer han bland annat att syssla med inköp.

Hur upplever du Byggmästar’n i Skåne?

– Jag märkte direkt att Byggmästar’n i Skåne är ett väldigt familjärt företag där alla kan samarbeta med alla. Hela personalstyrkan ligger på samma våglängd vilket gör att det blir en trevlig stämning både i fikarummet och på kontoret. Jag upplever att hela avdelningen är ett kompisgäng vilket jag tror i slutändan leder till en mer effektiv och rolig arbetsdag. Det jag som praktikant uppskattar är att jag har fått lov att utföra relevanta arbetsuppgifter och jag har fått lov att ställa frågor och be om hjälp då kulturen inne på kontoret har varit välkomnande. Mina insatser har tagits emot på ett positivt sätt, samtidigt som man har haft förståelse för att jag inte är helt fullärd. Det känns som att jag har fått ansvar och möjlighet att visa vad jag går för. 

Vad har du fått för arbetsuppgifter under din praktik?

– Mina arbetsuppgifter har hittills bestått av att fördjupa mig i handlingar, göra mängdberäkningar, hantera offertförfrågningar samt varit med vid offertutvärdering och kalkylsammanställning. I och med att jag kommer tillbaka för min fortsatta praktik här till hösten valde vi att dela upp min praktik i två delar, nu sysslar jag mer med ”kalkyleringen” av ett projekt, och till hösten kommer jag få jobba mer med, och få en inblick i, inköpen.  

Tycker du att du har fått relevanta uppgifter?

– De arbetsuppgifter jag har utfört har varit både viktiga och relevanta för arbetet som sker på kontoret. Jag blev förvånad, men samtidigt glad, över att de arbetsuppgifterna jag fick, gav mig så pass mycket ansvar och möjlighet att först försöka utföra det på egen hand, för att sedan ta hjälp när det behövdes. Detta ledde naturligtvis till många frågor, vissa bättre än andra, men det har varit ett utmärkt sätt att lära sig och förstå hur en entreprenadingenjör arbetar. Innan jag kom ut på praktiken förstod jag kanske inte riktigt helheten och vad hela jobbet handlar om, då det kan vara svårt att få en helhetsbild från endast en utbildning. Men efter att ha arbetat med detta nu i några veckor känner jag att jag har fått en mycket bättre inblick i både yrket och branschen. 

Vilka förutsättningar ska finnas för att en praktik ska vara lyckad?

– Först och främst så tror jag att möjlighet till en praktik är väldigt viktig för att man ska kunna applicera det man lär sig i skolan i verkligheten. Redan nu tycker jag att jag är mer redo för ett jobb i branschen än vad jag skulle vara om jag bara pluggade. Jag tror att det är viktigt att både arbetsgivaren och praktikanten är överens om vad som skall göras och hur det kan vara en vinnande situation för båda parter. Om jag som praktikant kan bidra med relevant arbete och samtidigt ta tillfället i akt att fundera, analysera och ta lärdom ser jag läran i praktikarbetet som ett vinnande koncept.

Med rätt förutsättningar kan en praktikant bli en värdefull förstärkning i företaget då det blir en ypperlig möjlighet att lära upp någon inför en, potentiell, framtida anställning. Dock krävs det en insats från både företaget och praktikanten för att få till en framgångsrik praktik som gynnar bägge parter. Att ta emot en praktikant medför ju, trots allt, ett merarbete för någon som får handleda, vägleda och lära upp personen. För praktikanten ska det handla om att vilja lära sig och utvecklas.

Byggmästar’n i Skåne har även genom åren haft ett samarbete med Tekniksprånget och Jobbsprånget, där vi har tagit emot praktikanter. Tekniksprånget är ett projekt som startades av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) som tillsammans med Sveriges regering och arbetsgivare satsar på att främja kompetensförsörjningen genom att locka ungdomar att söka till högre tekniska utbildningar. I systerorganisationen Jobbsprånget, har vi istället tagit emot nyanlända akademiker som praktikanter under fyra månader. Syftet är att underlätta för nyanlända akademiker såsom ingenjörer och ekonomer, som står utanför arbetsmarknaden, att visa sin potential, utveckla sig i det svenska språket, få erfarenhet av arbetslivet i Sverige samt knyta kontakter. Kompetensförsörjning är en strategisk och viktig fråga inom vår bransch för att vi ska kunna fortsätta bygga med god kvalitet och vi jobbar aktivt med att hjälpa till att bredda branschen så vi kan bygga mer.

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...