Tillbaka

Prevention – förebygg skador och arbetssjukdomar i vår bransch

Vi har i veckan kört en heldagsutbildning i Prevention, det vill säga i mer praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete. Utbildningen ingår i skyddsombudspaketet och våra engagerade skyddsombud från samtliga geografier deltog.

Under utbildningen diskuterades bland annat hållbart arbetsliv. Vi vill givetvis att våra medarbetare ska ha långa yrkeskarriärer och ett friskt liv och vi pratade om hur viktigt det är att tänka på hur vi tillsammans skapar en god arbetsmiljö och förebygger skador och arbetssjukdomar. I det ligger att vi pratade om belastningsergonomi och belastningssjukdomar som kan leda till långvariga sjukdomar och det är trots allt den vanligaste orsaken till arbetssjukdom. Vi pratade även om livsstilsfrågor, friskvård och arbetsmiljöekonomi. Vad kostar det egentligen när man blir sjuk på grund av en arbetssjukdom eller arbetsskada? Det lönar sig inte för någon att skynda på och ”ska bara” när man ser att förlusten och lidandet blir så stort i andra änden. Utbildningen avslutades med att vi gick igenom arbetsberedningar, buller, vibrationer och damm, samt tecken på stress och ohälsa hos sig själv eller på medarbetare runtomkring. Det är viktigt att man fångar upp sådant i tid så återhämtningsperioden blir kortare.

Vi kan och ska som företag förebygga och göra arbetsmiljön bra, men det är också medarbetarnas aktiva deltagande och engagemang som är viktigt. Attityden och förståelsen för konsekvenserna är det som gör att man ”tänker efter innan” och därmed planerar. Det är förstås viktigt för oss att övriga i processen såsom beställare, konstruktörer, arkitekter också tar med detta i åtanke och jobbar med preventivt arbetsmiljöarbete i projekteringen och planeringen av byggnaden.

Utbildningen förelästes av Michael Berg, Magnus Tegnér (MB ledamot) och Jeanette Nordström. Efter genomgången utbildning ska deltagarna kunna bedriva praktiskt förebyggande preventionsarbete samt hälsofrämjande insatser på byggarbetsplatsen.

 

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...