Tillbaka

I början på oktober blev vi klara med vår tredje prognos för året på företagsnivå. Vi kan konstatera att vi genom alla prognostillfällen under året varit ganska nära budget, vilket vi är även i denna tredje prognos. Vi bedömer således att Byggmästar´n i Skåne kommer omsätta runt 1,2 miljarder med en marginal på 3%. Koncernen, inklusive Rehn Bygger kommer att leverera ytterligare volym så vi landar på drygt 1,3 miljoner kronor. Vi har en stor och bred orderstock, per den 15 oktober låg orderstocken på 1,5 miljarder kronor exklusive Rehn Byggers serviceverksamhet. En stor del av denna orderstock avser 2022, en viss del avser detta årets produktion och en skvätt följer med in i 2023.

Sedan förra prognosen har vi fått en stor orderingång för Byggmästar’n i Skåne, där vi bland annat har fått in projekt i Höganäs, i den nya stadsdelen Tornlyckan, där vi på totalentreprenad ska bygga ett flerbostadshus på nio våningar med 38 lägenheter åt Midroc och två flerbostadshus åt Hylens fastighetsförvaltning med 36 lägenheter samt komplementbyggnader och parkeringsplatser. I Malmö kommer vi att utföra ett nytt bostadsprojekt, där vi åt Södertorpsgården, Fastigheter för seniorboende, på generalentreprenad ska bygga 84 lägenheter. Vi har även fått in ytterligare en nybyggnation av förskola i Bara, åt SVEDAB. Där ska vi i en utförandeentreprenad utföra en nybyggnation av förskola på cirka 3000 kvadratmeter med plats för cirka 160 barn. Samtidigt startar vi upp projekteringen av etapp två av vårt projekt i egen regi i Södra Sandby, Lund, där vi fortsätter att uppföra tio stycken moderna kedjehus med inflyttning i årsskiftet 2022-2023.

Däremot är det svårt att bedöma hur framtiden kommer att se ut med tanke på de stora frågorna kring cement som redan från och med den 1 november kommer att påverka oss. Det kommer att uppstå en brist, vi vet bara inte hur stor, och vi vet även att den cement som kommer att erbjudas också kommer att kosta oss mer framåt. Cementkrisen innebär en brist på cement, och det kommer att medföra en att vissa byggstarter kommer att pausas, i projekten som rullar där vi kommer att behöva betong kommer vi att försöka finna lösningar i form av import, men även här kan det komma att innebära stopp i pågående projekt, det vill säga kraftiga hinder i projekten och sysselsättningen kommer att minska. Slutligen innebär cementkrisen inte bara en kris för byggbranschen, utan även andra branscher, till exempel gruvindustrin och transportsektorn. Och vi kommer att se byggherrar som inte vågar starta sina projektinvesteringar utan av ren osäkerhet väljer att vänta, vilket i sig också är med och skapar en samhällsekonomisk kris. Vi håller som bäst på nu att gå igenom vår orderstock för att se var och när cementbristen uppstår hos oss, och om vi kan vaska fram alternativa lösningar.

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...