Vi har som generalentreprenör åt Kärnfastigheter byggt ett nytt äldreboende på Råå. Entreprenaden låg på 96,5 miljoner kronor och stod klart januari 2013. Byggnaden uppfördes i fyra plan inklusive ett souterrängplan och omfattade bland annat nybyggnation av lägenheter, kök, vardagsrum, dagrum, aktivitetsrum, personalrum och förråd samt markarbeten och 26 parkeringsplatser.