Vi har åt Vellinge kommun byggt en ny förskola med fyra avdelningar på ungefär 1000 kvadratmeter. Totalentreprenaden låg på 23 miljoner kronor. Projekteringen ska satte igång hösten 2013 och förskolan stod klar augusti 2014.