Byggmästar’n i Skåne ska utföra en tillbyggnation av kontor och utföra en fasadrenovering åt Ohlssons AB.

Totalentreprenaden har en kontraktssumma på 36 miljoner kronor och ska vara klar hösten 2022.