Byggmästar’n i Skåne har utfört en tillbyggnation av kontor och utfört en fasadrenovering åt Ohlssons AB.

Totalentreprenaden hade en kontraktssumma på 36 miljoner kronor och var klar hösten 2022.