Under 2007 och 2008 har vi utfört ombyggnation samt nybyggnation av Boklidens äldreboende i Mörarp åt Kärnfastigheter. Tillbyggnaden av äldreboendet är byggd som ett passivhus, där fastigheten har en låg energiförbrukning i driftskedet.