Vi fick av Lomma kommun i uppdrag att på generalentreprenad bygga en ny idrottshall i Borgeby. Projektet startade upp i december 2009 och stod klart i december 2010. Entreprenaden var på 23,5 miljoner kronor. Läktaren i hallen var vi med och medfinansierade och hyr ut till Lomma kommun.