I Höganäs ska vi bygga ett bostadshus i nio våningar med 38 lägenheter. Kunden är Granitor Projects AB.

Totalentreprenaden har en kontraktssumma på 65 miljoner kronor. Projektet ska stå klart 2023.