I Höganäs har vi byggt ett bostadshus i nio våningar med 38 lägenheter. Kunden är Granitor Projects AB.

Totalentreprenaden har en kontraktssumma på 65 miljoner kronor. Projektet stod klart sommaren 2023.