Under 2012-2013 byggde vi Hagstorp LSS-boende. Generalentreprenaden omfattade nybyggnation av elva lägenheter samt tillhörande personal- och gemensamhetsutrymmen. Beställare var Malmö stad, Stadsfastigheter, entreprenaden låg på ungefär 21 miljoner kronor.