Åt Kristianstad kommun har utfört nybyggnationen av Hjärtebacke förskola. I projektet ingick rivning av befintlig skola samt en nybyggnation av förskola med åtta avdelningar med plats för 172 barn, storkök, lokal för daglig verksamhet och skyddsrum. Totalentreprenaden var klar 2021 och hade en kontraktssumma på 91 miljoner kronor. Byggnaden uppfördes enligt miljöbyggnad silver.