Vi har åt IKEA Fastigheter på delad entreprenad utfört stomkompletteringen av deras nya affärslokal/varuhus i Helsingborg. Entreprenaden påbörjades i mars 2010 och stod klar sommaren 2010. Entreprenaden var på 12 miljoner kronor.

Åt IKEA byggde vi även om deras kontor i Helsingborg, en totalentreprenad på 12 miljoner kronor. Projektet påbörjades i februari 2010 och slutfördes i juli 2010.