Under 2015-2016 byggde vi nya butiker åt NPN Köpcentrum AB. Totalentreprenaden hade en kontraktsumma på cirka 21 miljoner kronor.