Under 2017 utförde vi en nybyggnation av magasinbyggnad på 1500 kvadratmeter för lagring av fast svavel. Kunden är Kemira AB och kostnaden för generalentreprenaden låg på cirka 30 miljoner kronor.