Vi har utfört en nybyggnation av två åtta-våningars hus med sammanlagt 65 stycken lägenheter i Helsingborg. Beställaren för totalentreprenaden var Helsingborgshem. Kostnaden för projektet låg på cirka 66,5 miljoner kronor och utfördes 2015-2017. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad silver.