Vi har åt Malmö stad byggt en ny skola samt sporthall för ungefär 600 elever. Generalentreprenaden låg på cirka 146 miljoner kronor och stod färdigt 2016.