Byggmästar’n i Skåne fick i uppdrag av Hyléns fastighetsförvaltning AB att bygga nya ett flerbostadshus i sex plan för hyresrätter samt fristående kompletterande byggnad. Totalentreprenaden var färdig i början på 2018 och hade en kontraktsumma på cirka 38 miljoner kronor.