Rehn Bygger har skrivit avtal med Riksbyggen för ombyggnation av NTI Gymnasiets lokaler i Helsingborg. Verksamheten ska utökas med två nya lokaler på två olika våningsplan. I den ena lokalen blir det klassrum, och i den andra en matsal.

– ”Vi har totalentreprenaden i detta projekt mitt i Helsingborg, vilket avser ombyggnation av en fastighet, och ytskiktrenovering. Den centrala placeringen av skolan, och att verksamheten kommer att vara pågående under hela projektet, kommer att bjuda oss på många utmaningar. Det är såklart viktigt att minimera buller, och att i möjligast mån planlägga störande arbetsmoment till tider utanför verksamhetens egna. De nuvarande lokalerna är slitna, och har bland annat ett bristande ventilationssystem, dålig tillgänglighet och utrymningsmöjlighet, och följer heller inte dagens riktlinjer för hur verksamheten kan bedrivas gällande regler för offentlig byggnad. Vi ser så klart fram emot utmaningarna som detta projekt bjuder på, och att Riksbyggen gett oss detta förtroende” säger Joakim Sturk, viktig kugge i projektet och VD på Rehn Bygger.