Åt Trelleborgshem kommer Byggmästar’n i Skåne utföra en nybyggnation av 26 stycken lägenheter med lokaler i bottenplan och en innergård. Huskroppen utgörs av en lägre del med 4 våningar och vind med fläktrum, lägenhetsförråd, samt en högre del med 6 våningar.

Kontraktsumman ligger på 42,6 miljoner kronor och totalentreprenaden ska vara klar hösten 2024.