Åt Granitor AB och HSB Landskrona ska vi utföra en nybyggnation av tre radhus i ett plan med tolv bostäder samt två flerbostadshus i två plan med 20 lägenheter. I projektet ingår även nybyggnationen av miljöhus, förråd till radhusen samt förråd till flerbostadshusen.

Totalentreprenaden ska vara klar under 2024.