Vi har utfört en rot-renovering av lägenheter i tre huskroppar med 84 lägenheter. Beställaren för projektet var Rikshem AB och totalentreprenaden var klar under 2016. Kostnaden för projektet låg på 44 miljoner kronor.