I Hofterup, Kävlinge kommun, har Byggmästar’n i Skåne byggt en ny förskola åt KKL Fastigheter AB.

Totalentreprenaden hade  en kontraktssumma på 80 miljoner kronor och var klar hösten 2022.

Bild: A-konsult.