Vi fick  i uppdrag av Landskrona stad att renovera stadshuset. Totalentreprenaden var på 130 miljoner kronor och avsåg en ombyggnation av befintliga byggnader på cirka 12 000 kvadratmeter.  Projektet var överlämnat och klart våren 2021.

Foto: Landskrona stad