Vi utförde under 2018-2019 en tillbyggnation av produktionslokaler åt Steglinge gård AB. Totalentreprenaden hade en kontraktssumma på 58 miljoner kronor.