Vi har byggt en ny skola åt Lomma kommun i två plan med tillhörande aktivitetshus och förråd. Kostnaden för totalentreprenaden låg på 60 miljoner kronor och var färdig sommaren 2017.