Tillbaka

Robotarnas intåg i byggbranschen 

Mycket har skett de senaste åren när det kommer till samhällsutvecklingen. Verksamheter och branscher har fått ställa om och implementera nya sätt att arbeta på för att automatisera rutiner, rationalisera bort arbetsuppgifter och ersätta bland annat pappersarbete. Det har, helt enkelt, handlat om att skapa bättre och smartare sätt att arbeta på. För att lyckas med det har det krävts att företag är villiga att implementera nya arbetsmetoder och nya sätt att bedriva affärer på.

I andra branscher jobbar man mycket med robotlösningar som erbjuder en enorm potential för att förbättra produktivitet, effektivitet och flexibilitet. I byggbranschen är det idag få företag som använder sig av robotlösningar. ”Byggrobotik” håller redan nu på att etablera sig som en faktor med stor förändringspotential för existerande affärsupplägg, värdekedjor och hur vi väljer att bedriva vår produktion idag. Förutom potentialen att göra branschen mer kostnadseffektiv och säkrare skulle roboten även kunna bidra till att förbättra hållbarhet och minska den ekonomiska påverkan, detta genom att minska spill och förbättra kvaliteten.

Om man implementerar roboten på rätt sätt kan den ta byggbranschen till nästa nivå. Tittar man på relationen mellan roboten och den mänskliga medarbetaren har det länge funnits en rädsla för att ”roboten ska ta över våra arbetsuppgifter”. Men verkligheten ser annorlunda ut. Genom att låta roboten hantera stora och tunga laster samt låta den utföra repetitiva och farliga arbetsuppgifter, sådana som människan drar sig från att göra, skapar man med hjälp av roboten ett säkrare byggarbete och en bättre arbetsmiljö som kan göra byggbranschen till mer attraktiv för unga. Detta innebär i sin tur att kompetensbristen blir en mindre faktor att oroa sig över. Då roboten bidrar till att höja effektiviteten och produktiviteten, samtidigt som produktionen behåller kvalitet och skapar en ekonomisk tillväxt, kan den mänskliga medarbetaren fokusera på andra arbetsuppgifter. Det innebär också att en ny typ av kompetens inom automatisering och robotik behövs på arbetsplatserna som dessutom kan bidra till en ökad mångfald och jämställdhet. Samtidigt som produktiviteten ökar, ökar även kvaliteten på det vi bygger då felen som uppkommer på grund av den mänskliga faktorn minskar.

En stor utmaning som byggbranschen står inför är branschens klimatpåverkan och ambitionerna att minska koldioxidutsläppen. I och med att roboten jobbar med effektiva processer och automatiserade arbetsuppgifter kan den även vara en faktor för att minska användandet av resurser, förbättra kvaliteten och minska spillet.  Med automationslösningar och digitala lösningar kan byggföretag slimma sina avfallsplaner i början av projektet genom effektiv byggdesign och smarta byggprocesser, som i sin tur minskar klimatpåverkningen.

Hur ser det då ut i verkligheten? Japanska forskningsinstitutet, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, har utvecklat en robot tänkt att användas just på byggarbetsplatser. Roboten, som har namnet HRP-5P, är en humanoid robot som är 182 centimeter hög och väger 101 kilo. Roboten kan med enkelhet lyfta en gipsskiva och montera den på väggreglar. I och med att roboten HRP-5P är en humanoid robot kan den, åtminstone i teorin, kliva in på en byggarbetsplats och med sin artificiella intelligens, som gör att den kan identifiera olika verktyg och analysera sin omgivning, avlasta de mänskliga medarbetarna. HRP-5P finns än så länge endast som en prototyp och det lär dröja innan vi ser den på våra svenska byggarbetsplatser, men den representerar en viktig milstolpe för branschen.

Men vi behöver inte resa till Japan för att ta del av robotar i byggbranschen. I Sverige finns robothunden Buster, som redan har gjort entré på byggscenen. Buster är en fyrbent inspektionsrobot skapad av Peab och Centret för byggrobotik vid Lunds Tekniska Högskola. Busters främsta uppgift är att samla in information på byggarbetsplatsen och rapportera in upptäckta fel. Den fyrbenta inspektionsroboten, som ser ut som en liten hund, därav smeknamnet ”robothunden”, navigerar självständigt på byggarbetsplatsen, men kan även självstyras. Roboten jobbar med att kontinuerligt följa upp det som faktiskt byggs, validerar att rätt byggdelar är placerade på rätt plats och arbetar med utsättning av byggdelar. Målet med roboten är att avhjälpa arbetsplatspersonal och projektledare att upptäcka fel i tidigt skede för att underlätta framdrift, precision och planering samt bidra till minskad stress och färre fel med enklare uppföljning och planering.

Med andra ord så närmar sig robotiseringen oss i byggsektorn. Det krävs självklart fortfarande en hel del för att roboten ska bli en verklighet som samspelar med människorna på en byggarbetsplats. Även om vi på Byggmästar’n i Skåne inte har något pågående robotprojekt och är inte delaktiga i någon robotutveckling känns det inte helt orimligt att dagen då vi har en robot som kollega snart är här, och använder vi den rätt är den definitivt här för att stanna.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...