Tillbaka

SÅ HÅLLER VI KOLL PÅ EU:s sanktionslista

I sin politik ingriper Europeiska unionen när det är nödvändigt för att förebygga konflikter eller för att reagera på framväxande eller faktiska kriser. I vissa fall kan EU:s ingripande ske i form av restriktiva åtgärder eller ”sanktioner”. Tillämpningen av ekonomiska sanktioner och närmare bestämt frysningen av tillgångar utgör en skyldighet för både den offentliga och den privata sektorn. Denna text är hämtad från hemsidan hos Europeiska Kommissionen.

Givetvis vill vi säkerställa att vi tillämpar sanktionslistan, som i slutändan handlar om att bidra till att uppnå effekten att få bort och få ett avslut på oönskade händelser och beteenden, framför allt i dagsläget kriget i Ukraina.

Vi har det senaste året fått en del frågor från våra kunder om hur vi säkerställer att vi inte gör affärer med aktörer kopplade till sanktionslistan och får fortfarande sådana frågor. Vi ville därför berätta för Er om vårt arbete kring detta.

Tack vare hur vi utvecklat våra affärssystem har vi idag en databas i it-systemet Fieldly där aktörer som vistas på våra byggen eller som vi gör affärer med i övrigt. Via den databasen kan vi idag hyfsat lätt kontrollera olika saker. Databasen växer fram på två sätt, dels per automatik då en för oss ny aktör checkar in i personalliggaren på en av våra byggarbetsplatser, eller genom att vi manuellt lägger in en aktör som vi vill kolla upp och eventuellt göra affär med eller godkänna en aktör åt en underentreprenör. Vi har en dygnet runt bevakning från Creditsafe gällande godkännande för F-skatt, registrering som arbetsgivare och för moms, samt eventuella skatteskulder, med mera. Dels kan vi visuellt se parametrar i databasen, men vi får också en dygnsrapport med förändringar. Denna databas drar vi även nytta av med hjälp av bolaget Inyett som hjälper oss att regelbundet gå igenom hela databasen för att stämma av om matchningar mot EU:s sanktionslista finns.

Inyett har vi haft ett samarbete med sedan flera år, där deras uppdrag är att stämma av våra betalfiler. På vilka konton landar våra utbetalningar, och vem/vilka finns bakom dessa konton? Ser allt rätt ut? Nu har Inyett fått ett bredare uppdrag av oss, och kollar hela vår UE-databas gällande EU:s sanktionslista. Granskningen de gör är rätt komplicerad och avancerad och kräver en insats som inte är helt automatiserad, så det är verkligen en tjänst vi köper för att just sköta kontrollen. Därför väljer vi att göra denna djupdykning en gång i månaden, och i teorin är det också svårt att utföra den dygnet runt.

Utifrån deras granskning ser det bra ut i våra led. 4000 företag är granskade, och till dem 23 000 individer/företrädare. Ingen koppling kunde hittas. Kontrollen avser både aktörer vi gör affärer med, och entreprenörer och bemanningsföretag som våra aktörer i sin tur gör affärer med som vi ska godkänna.

Med hjälp av vår databas i Fieldly vill vi fånga upp fler kontrollpunkter och jobbar hårt för det, men för detta krävs insatser från myndigheter och andra organisationer, men också egen utveckling.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...