Tillbaka

Idag är det dags för årets säkerhetsdag, dagen då vi riktar uppmärksamheten mot säkerheten i bygg- och anläggningsbranschen. Fokus det här året är säkerhetskultur.

Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som företagsledning, chefer och medarbetare har om frågor kring säkerhet och arbetsmiljö. En god säkerhetskultur är nödvändig för att skapa säkra arbetsplatser och kännetecknas bland annat av att ledningen i ett företag och på en arbetsplats aktivt involverar och uppmuntrar alla medarbetare att delta i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet.

På Byggmästar’n i Skåne tar vi säkerhet på allvar och dagen till ära har personal från ledningsgruppen besökt våra arbetsplatser för att gå en skyddsrond med fokus på säkerhetskultur samt diskuterat med medarbetare om hur man kan förbättra säkerhetskulturen på våra arbetsplatser.

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...