Tillbaka

Idag den 28 april är det dags för årets säkerhetsdag. Dagen då vi riktar EXTRA uppmärksamhet mot säkerheten i bygg- och anläggningsbranschen. Fokus det här året är säkerhetskultur och ergonomi.

Dagens första del bestod av säkerhetskultur. Säkerhetskultur handlar om våra gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som företagsledning, chefer och medarbetare har om frågor kring säkerhet och arbetsmiljö. För att skapa säkra arbetsplatser krävs en god säkerhetskultur. Det krävs ett ständigt arbete där man uppmuntrar och involverar samtliga medarbetare att delta i arbetsmiljöarbetet.

Dagens andra del bestod av ergonomi som är läran om hur arbetsmiljö och redskap påverkar människan. På Byggmästar’n i Skåne har vi länge prioriterat ergonomi för att inte slita på leder och istället använda sina muskler. Målet med vårt arbetsmiljöarbete är att undvika att skador, sjukdomar och annan ohälsa på grund av arbetet. Detta gäller såväl våra hantverkare som har fysiska jobb som våra tjänstemän som sitter framför en dator.

I vanlig ordning har personer från Byggmästar’n i Skånes ledningsgrupp besökt våra arbetsplatser för att gå en skyddsrond med fokus på säkerhet och ergonomi samt fört diskussioner med medarbetarna på byggaretplatserna för hur man kan höja säkerhetskulturen och ergonomin på våra arbetsplatser. Många intressanta tankar och input framfördes vilket gör att vi kan fortsätta utveckla säkerhetskultur och ergonomi på företaget!

Under dagens genomfördes även en utbildning för samordning av byggarbetsplatserna i ett större perspektiv, för dem som ska agera handläggare BAS-U!

Även om det varje dag är viktigt att lägga fokus på arbetsmiljön är det väldigt bra att ändå stanna upp lite extra denna dag, och göra vissa specifika reflektioner. Därför gillar vi Säkerhetsdagen!

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...