Tillbaka

I år har vi på Byggmästar’n i Skåne blivit fler medarbetare! I och med vår ISO-certifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö är det viktigt att förmedla hur ansvaret ska fördelas mellan medarbetare och oss som arbetsgivaren samt hur arbetsmiljöfrågorna ska uppmärksammas utifrån projektering, planering och utförande. Med jämna mellanrum brukar vi därför köra den interna kursen ”Startkurs Arbetsmiljö”, med godkända handledare. Till kursen bjuder vi in dem som har behov av kursen i sin arbetsroll (skyddsombud, chefer, produktionsledning, handläggare BAS-P och BAS-U), för att säkerställa att våra medarbetare får ta del av hur vi ser på arbetsmiljö och på vad vi måste göra för ett gott arbetsmiljöarbete i stort, men också vad som krävs av oss utifrån lagar, förordningar och föreskrifter.

Enligt fakta från Byggföretagen så är arbetsmiljön i svensk byggsektor troligen bäst i världen och arbetsolyckorna i Sverige är på Europas lägsta nivå. Byggbranschen har dessutom bland den lägsta sjukfrånvaron bland alla näringar i Sverige och det är den bransch som har högst trivsel. Det är glädjande fakta, men man måste påminnas om att det finns många risker på en byggarbetsplats och man kan råka illa ut om man slarvar eller genar i kurvorna. Vi är väldigt måna om att våra och andras medarbetare kommer hem helskinnade till sina nära och kära och vi ser till så att våra medarbetare har arbetsmiljön färskt i minnet och därför väljer att tänka efter före ett arbetsmoment. Under december har vi kört Startkurs Arbetsmiljö för medarbetare som behöver den.

Just den här gången genomförde vi utbildningen digitalt, med anledning av rådande Corona-omständigheter. Vi genomförde utbildningen via TEAMS och vi hade även ett särskilt team upprättat inne i TEAMS, med utbildningsmaterial och grupprum, så vi ändå kunde genomföra grupparbeten. Ska vi vara helt ärliga blev starten på dag 1 lite trög, innan deltagarna fick rätsida på själva teamet i TEAMS, men allt löste sig och utbildningen fortsatte klockrent!

Nytt för oss är även att våra kollegor inom Rehn Bygger, som sedan i somras är en del av koncernen Byggmästar´n i Skåne, deltog på kursen.

Vi har bland annat gått igenom de regelverk och parametrar man ska ta hänsyn till i sin roll som chef, handläggare och skyddsombud, för att säkerställa god arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Vi gick även igenom arbetsmiljölagen (AML) och dess grundstenar, bygg- och anläggningsföreskriften samt vilka sanktionsavgifter som kan uppkomma när man brister i sitt arbetsmiljöarbete.

Vi har gått igenom hur man på ett korrekt sätt förmedlar ut arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöfrågorna i företaget, vad som är ett systematiskt arbetsmiljöarbete och vilka hjälpmedel man ska ta tillhanda för att lyckas med det, så som vår plattform med en hållbarhetspolicy (inklusive arbetsmiljö), en KMA-handbok med processer och rutiner, hur våra forum ser ut, samt särskilda mallar och checklistor. För att testa det systematiska arbetsmiljöarbetet fick de som medverkade i kursen köra övningar i om de klarar av det systematiska arbetsmiljöarbetet och föra resonemang till hur det gick samt hur det skulle kunna ha gått bättre. Utbildningen avslutandes med en genomgång av hur man hanterar en olycka eller tillbud, där vi gick igenom företagets checklistor och de olika krisreaktionernas faser en medarbetare kan gå igenom när en olycka inträffar.

Ebba Hansson som jobbar som entreprenadingenjör sammanfattar dagarna såhär:

– Det är en utbildning med mycket innehåll, men det är relevant information som man får ta del av som gör att man blir medveten om farorna på byggarbetsplatsen och i hur man kan arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö. Dessa dagar ger en möjligheten att reflektera över hur man själv gör och hur man bör göra för tyvärr blir man lätt hemmablind när man är på en byggarbetsplats och utför samma moment gång på gång. Jag uppskattar att vi ofta pratar om arbetsmiljö och säkerhet på Byggmästar’n i Skåne. Det är ett tungt ämne, men det handlar ju bara om ens egen säkerhet, och andras. Det är bättre att man tänker efter före, så inget händer som påverkar en själv eller ens medarbetare negativt.

 

 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...