Tillbaka

Safe Construction Training – hur ser det ut på våra byggen? 

Den 1 juli trädde kravet i kraft, att ha  genomgått Safe Construction Training för att verka på våra byggarbetsplatser. Kravet bottnar i vårt medlemskap i Byggföretagen och i vårt medlemskap i Håll Nollan.

För att kunna kontrollera efterlevnaden hos aktörerna som är på våra byggarbetsplatser har vi i vårt projektstyrningsverktyg Fieldly kopplat på ID06 Kompetensdatabas. Inne i respektive projekt i Fieldly kan vi se vilka aktörer som vistas på våra byggen, notera vem som har gjort affär med vem, och vilka individer som är kopplade till de olika företagen. Via individernas ID06-kortnummer kommunicerar Fieldly med ID06 Kompetensdatabas och vi kan se vilka som har gått utbildningen, under förutsättning att individerna har gett samtycke till detta. Har de inte det, krävs en gammal metod, att kontrollera diplom.

I juli månad började vi kontrollera våra byggprojekt och väljer ut alla individer verksamma aktuell vecka som vi gör kontrollen. Kontrollen har utförts av vår sommarjobbare Hanna Stoeckmann. Hon gör noteringar om resultaten från respektive projekt och följer upp. Vi stämmer av med henne hur det har gått.

– Jag har kontrollerat alla individer i projekt som varit aktiva under perioden och överlag ser det bra ut. Många personer har gått utbildningen. Däremot finns det tyvärr brister också, berättar Hanna.

Varför tror du att det finns brister? Vad har företagen med brister återkopplat? 

– Eftersom det krävs ett samtycke för att uppgiften ska slå igenom i ID06 Kompetensdatabas frågar jag dem om individerna har gått utbildningen och att de i så fall sänder över kopia på diplomen. En del har missat detta samtycke och då har företaget skickat över diplom. Men ett annat svar är att man inte har genomfört utbildningen än, och att de upplevt tekniska problem när de skulle göra det. Det problemet torde dock ha lugnat sig nu, då det värsta trycket förmodligen var i juni månad. Alla med brister har dock respekterat att utbildningen är viktig och att de ska lösa det, fortsätter Hanna.

Kommer kontrollerna att fortsätta?

– Ja, vi kommer till en början under hela hösten att fortsätta med stickproven i projekten, för att täppa igen eventuella luckor och för att aktörerna ska känna att vi verkligen kontrollerar det ställda kravet. Jag kommer att fortsätta med det, avslutar Hanna.

Vi på Byggmästar´n i Skåne väljer att utföra kontrollerna på företagsnivå, för att avlasta projektteamen. Vi går in i alla pågående projekt och kontrollerar individerna som befinner sig där. Vissa individer florerar i flera projekt och då behöver de inte heller kontrolleras igen. Respektive projekt får dock en återkoppling om resultaten.

För aktörer som ännu inte har gått Safe Construction Training, gå in på www.buc.se och anmäl Er! Ni kan genomföra den via mobiltelefon, läsplatta eller dator, och den är kostnadsfri och finns på 10 språk!

Nu när vi har ID06 Kompetensdatabas på plats i vårt projektstyrningsprogram, kan vi även dra nytta av det för att kontrollera vissa andra utbildningsinsatser hos övriga aktörer, såsom brandfarliga arbeten och ställningsutbildning, under förutsättning att de finns inlagda där. Brandfarliga arbeten läggs alltid in där, men vi kan notera att detta inte alltid gäller för ställningsutbildningen.

 

 

 

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...