Tillbaka

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? Vill du känna gemenskap i olika team? Vill du känna en stolthet över att ha varit med och utvecklat samhället, till exempel genom att bygga en ny skola eller renoverat ett stadshus? Då är byggbranschen kanske något för Dig? Vill du dessutom känna att det finns stora möjligheter till olika sorters roller och uppdrag i framtiden? Då är definitivt Byggprogrammet på gymnasiet något för Dig! 

Byggbranschen är både spännande och dynamisk, den är i ständig rullning och det finns alltid något nytt att bygga, bygga till eller bygga om, men det råder en stor kompetensbrist i branschen idag och byggföretag i hela landet skriker efter personal för att kunna producera de projekt som efterfrågas av samhället. Enligt Byggföretagen behöver byggbranschen årligen rekrytera cirka 20 000 personer för att täcka behovet. Det är inte bara kompetenta yrkesarbetare som saknas, branschen behöver även fler platschefer och arbetsledare.

Dennis Olander

De senaste åren har det blivit allt färre elever som söker sig till yrkesprogram, och på gymnasienivå ser man att allt fler unga väljer bort byggprogrammen till förmån för samhälls- eller ekonomiprogram. Tyvärr är den generella uppfattningen att yrkesprogram är för snäva och väljer man ett yrkesprogram stänger man många dörrar och då även möjligheten att göra karriär. Men vi som jobbar i branschen vet att detta inte är sant, att välja ett yrkesprogram skapar nämligen många möjligheter i framtiden! Väljer du Byggprogrammet finns det stora möjligheter till jobb direkt efter avslutade gymnasiestudier, och om viljan finns, finns även karriärmöjligheter! På Byggmästar’n i Skåne har vi, till exempel, ett stort behov av hantverkare, men vi har även ett stort behov av medarbetare med en bakgrund som hantverkare, med en stor förståelse för produktionen!

Söker man till Byggprogrammet får man under gymnasietiden vara med ute på byggarbetsplatsen och praktisera som skolelev. Därefter kliver man in som lärling och fortsätter utvecklas som hantverkare. Att vara hantverkare innebär att man får vara med och bygga nytt och bygga om, allt från kontor, till lager, till skolor och förskolor, till bostadshus. Man får uppleva så många olika sorters verksamheter och byggnader, olika materialval och metoder. Man får vara utomhus mycket, men också inomhus. Arbetet är socialt, där man får träffa många personer från många olika företag. Att arbeta som hantverkare eller i andra roller kopplat till byggproduktion ger också en stor stolthet, att få köra förbi den där nybyggda skolan och säga “Den där skolan, den har jag byggt!”. Som med mycket annat i livet blir man aldrig fullärd som hantverkare, utan man lär sig genom hela livet! Som hantverkare har man möjlighet att ta på sig extra roller, till exempel kan man vara skyddsombud eller sitta med i MB-gruppen (medbestämmande-grupp), vilket innebär att man får vara med och påverka arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. Med andra ord, söker man till Byggprogrammet och får en grund som hantverkare, får man en fantastisk grund för att även kunna utvecklas vidare i helt andra roller i företaget.

Hos oss på Byggmästar’n i Skåne har vi många exempel på medarbetare som valt att lämna rollen som hantverkare och utvecklas vidare i olika roller som tjänstemän, som idag jobbar som platschef för stora som små byggarbetsplatser, eller som projektansvariga på byggservice, eller som projektchef för entreprenadprojekt. Vi har även före detta hantverkare som idag jobbar som personalchef, en som arbetsmiljöchef och dessutom en som idag är avdelningschef på företaget. Listan över möjligheter kan därmed göras lång. Men många ungdomar kanske har svårt för att se detta, utan det man ser är att om man väljer att bli hantverkare, så är det detta man kommer att vara resten av sitt yrkesverksamma liv. Men, så är det alltså inte, väljer man att bli hantverkare så gör man självklart valet att kunna arbeta som hantverkare, men ger sig själv även en väldig bredd i möjligheter framåt genom hela livet.

Vi har satt oss ner med Dennis Olander, personalchef på Byggmästar’n i Skåne och Mattias Persson, ansvarig för garanti och eftervård på Malmö entreprenad, för att prata lite om hur de hamnade i byggbranschen och hur det har gått för dem när de tog steget från hantverkare till tjänsteperson.

Varför lockade byggbranschen och yrket som hantverkare? 

Dennis Olander (DO): För min del så fascinerades jag av byggprocessen, hur en byggnad sakta växte fram från ingenting. Jag gillade att jobba med händerna och jag ville se resultat direkt, vilket gjorde att jobbet som hantverkare passade mig väldigt bra. Jag gillade att vara en del av byggprocessen och jag gillade att vara en del av slutresultatet och se hur hyresgästen eller kunden flyttade in i det vi hade byggt. Som hantverkare jobbar man ofta i team och jag uppskattade den gemenskapen vi hade på byggarbetsplatsen, det är en speciell Vi-känsla man får när man bygger något tillsammans och delar samma mål.  

Mattias PerssonMattias Persson (MP): Jag sökte mig till yrket som hantverkare för att tanken på att sitta inne, och sitta still, lockade aldrig mig. Som hantverkare jobbar man mycket fritt och möter utmaningar på daglig basis. Eftersom varje projekt är annorlunda är varje dag annorlunda, och man vet aldrig vilka utmaningar som dyker upp som man måste lösa på plats. Jag har alltid uppskattat variationen bland arbetsmomenten som rullar på en byggarbetsplats. Sedan har det skett en stor utveckling av branschen under mina år, så man har hela tiden fått lära sig om nya produkter och nya sätt att arbeta på och då har man även utvecklas på ett personligt plan vilket jag alltid har uppskattat! 

Mattias Persson

Var det svårt att ta steget från hantverkare till tjänsteman? 

MP: För min del kom det sig väldigt naturligt att ta steget från hantverkare till tjänsteman. Jobbar man som hantverkare och är engagerad och börjar ta ansvar, är det lätt att man växer ur rollen. Man samlar på sig erfarenheter och använder man dem på rätt sätt kan man gå hur långt som helst. Har man en hantverkarbakgrund har man dessutom bättre förståelse för produktionen och kan då som till exempel arbetsledare eller platschef ha lättare för att få byggprocessen att flyta på. För mig personligen innebar bytet att jag behövde börja jobba mer med dator, vilket jag inte hade gjort förr. Så det var en liten utmaning att lära sig en massa program, men det problemet blir mindre och mindre, delvis för att unga idag har en stor datorvana redan i grunden och delvis för att byggbranschen blir mer och mer digital i hela byggprocessen. Oavsett så tycker jag att man bara ska våga ta steget och prova, om bara viljan finns. Känner man att man inte trivs som tjänsteman har man alltid sitt yrkesbevis att falla tillbaka på! 

DO: Jag kände att jag som hantverkare inte kunde komma längre. Jag var MB-ledamot och skyddsombud, och jag ville fortsätta utvecklas och fortsätta lära mig nya saker. När jag erbjöds chansen att lämna hantverkarrollen kändes det självklart att prova något annat. Idag jobbar jag med personal och KMA (kvalitets- miljö- och arbetsmiljöfrågor) och jag tror att min bakgrund som hantverkare gör att jag kan bidra i ett större sammanhang med den kompetensen jag har som hela företaget har nytta av. När man har jobbat ute vet man hur saker och ting fungerar och man har en förståelse för produktionen. Teorin stämmer inte alltid med verkligheten och då är det bra att ha medarbetare på företaget som kan påpeka det, baserat på egna erfarenheter från produktionen. Jag tycker att det är viktigt att lyfta att när man jobbar som hantverkare har man en “att göra”-lista och ett tidschema man ska följa, så är det inte på tjänstemanna-sidan. Där handlar det mycket mer om att planera sitt eget arbete och skapa en struktur i vad som ska göras, när och hur. Det är en liten omställning man måste vara beredd på. Ingen kommer ge dig tydliga instruktioner utan du får skapa dem själv! Annars tycker jag också att man bara ska våga ta steget, man ska inte vara rädd för att försöka. Man får en helt annan helhetsbild och förstår hur företaget fungerar från andra sidan, allt från bygglov, till arbetsmiljöplaner, till fakturor, till hela byggprocessen, vilket är väldigt intressant och lärorikt.  

Hade ni rekommenderat byggbranschen till en 15-åring idag? 

DO: Absolut, i byggbranschen finns det nästan alltid jobb och möjligheter att utvecklas inom branschen. Man kan komma långt om man är engagerad och driven utan en teoretisk utbildning i bakgrunden. Dessutom är det en spännande bransch, där det alltid händer mycket. 

MP: Jag kan inget annat än att hålla med! Branschen har utvecklats mycket de senaste åren och innan har det varit en tuffare byggjargong som har gjort att en del har valt bort byggbranschen. Idag är byggjargongen nästan är borta, vilket skapar ett trevligare klimat. Sedan är det är klart att jobbet som hantverkare är fysiskt utmanande och det kan vara tufft emellanåt, men man får vara med och utveckla och bygga samhället och det väger upp! 

Vill du ständigt röra på dig, utvecklas och komma i kontakt med nya utmaningar, ny stimulans och nya projekt? Vill du ha en så pass kreativ och flexi­bel vardag som möjligt? Vill du planera och dis­ponera din egen tid? Och vill du ha något att titta tillbaka på och vara stolt över flera år efter att det står färdigt? Sök då till Byggprogrammet senast den15 februari och påbörja din karriär inom byggbranschen nu!  

Mer information hittar du här: https://www.gymnasium.se/sok/bygg-och-anlaggningsprogrammet-skane-lan/a89-d87110

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...