Tillbaka

Solibri Model Checker – ett verktyg för samgranskning, kollisionskontroller och kvalitetssäkran

Digitaliseringen tar byggbranschen med storm. Traditionella ritningar i A1-format börjar bli passé och istället jobbar branschen med 3D-ritningar och projekteringsprogram med IFC-filer för BIM.

BIM är en förkortning av Byggnadsinformationsmodellering (Building Information Modelling), eller enkelt förklarat att man digitaliserar byggprocessen och byggnadsmodellen. Byggnadsmodellen fylls med information, dels med de klassiska måtten och visualiseringen som 3D-ritningar bidrar med, men också med ytterligare information, samlat på samma ställe, i samma Byggnadsmodell. Till exempel kan IFC-filerna innehålla drift- och skötselinstruktioner, LCA-beräkningar för olika delmoduler/delobjekt, miljöloggsdata, uppgifter för energiberäkningar med mera, priser och så vidare. Mer utvecklat, om alla aktörer (leverantörer, installatörer, entreprenörer, konsulter med flera) tar sig an BIM och matar in information i sina delobjekt/delmoduler på ett bättre sätt, har vi enorma möjligheter till en betydligt smartare informationshantering i projekten/byggnaderna, som ger både ekonomisk nytta och förbättrad hållbarhet utifrån kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöperspektivet. Vi befinner oss i starten av denna spännande resa.

Byggmästar´n i Skåne jobbar aktivt med att finna effektivare och smartare sätt att arbete genom digitaliseringen, och i höstas köpte vi in programmet Solibri Model Checker, vars främsta uppgift är att samla IFC-filer för granskning/samgranskning, och det anses vara ett av marknadens smartaste verktyg för kollisionskontroller av ritningar samt för en tydligare samlad bild av projektets byggnader. Vår bedömning är att det ska underlätta för oss i framför allt projekteringsfasen, när bygghandlingar ska tas fram för en så smidig, effektiv och korrekt produktion som möjligt. Vi anser också att det sedan finns möjligheter att dra nytta av det i produktionen, då programvaran Solibri Viewer kan bidra i att visualisera och ta fram detaljer, för en god planerings skull. Allt fler använder Solibri Model Checker och idag finns programmet i 70 länder, och även hos oss på Byggmästar’n i Skåne.

I januari fick två av våra medarbetare gå en utbildning för att dra igång användningen av Solibri Mode Checker, som hölls av företaget Nolliplan. Vi har ställt några frågor till Viktor Lennartsson, som är en av de två medarbetarna som har gått utbildningen, om programmet.

Vad är Solibri Mode Checker och varför ska man använda programmet?

Solibri är ett program för att samgranska 3D-modeller.  Först och främst så är det till för att göra kollisionskontroller av ritningarna under projekteringen, men det är även bra för att få en tydligare samlad bild av projektet. Man kan även använda det ute i produktionen för att förenkla installationssamordningen, det kan vara lättare att se vilken installatör som behöver komma till först, så att man inte ska hindra övriga som behöver komma till samma område.

Vilka möjligheter skapar Solibri Mode Checker?

-Förhoppningsvis så kommer det ge oss en bättre kvalitet i våra funktionsentreprenader, där vi sköter och tar ansvar för projekteringen med att ta fram bygghandlingar, med färre byggtekniska kollisioner ute i produktionen/byggnaderna.

Hur ska vi på Byggmästar’n i Skåne jobba framöver med Solibri Model Checker?

– Primärt så är tanken att det ska nyttjas under projekteringen, men jag hoppas att man även kommer att dra nytta av det ute i projekten för att underlätta planering, installationssamordning etc. Alla ska idag ha tillgång till ”Solibri model viewer” som är en lite förenklad version av programmet där dem grundläggande funktionerna finns med, så som att man kan titta runt i modellen, tända och släcka skikt samt mäta.

Vi på Byggmästar’n i Skåne är oerhört nyfikna på programmet och ser fram emot att få jobba med det och samtidigt fortsätta utveckla våra medarbetare i hur man kan underlätta vardagen med digitala hjälpmedel, där Solibri Model Checker kan underlättar samgranskningen och där Solibri Viewer kan bidra med visualiseringen av byggnadsmodellen för olika syften.

Byggmästar´n i Skåne har som ett av sina utvecklingsmål för 2019 satt att alla projekt som startar upp där vi ansvarar för projekteringen, som tillhör avdelningarna Malmö entreprenad och Helsingborgs entreprenad, ska samgranskas med hjälp av Solibri Model Checker.

Bild: Solibri

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...